Hengelås foran binærkoder

Beskyttelse av persondata – ISO/IEC 29151

Personvern og vern om privatlivets fred er en hyperaktuell problemstilling i vår tilkoblede verden. Den internasjonale standarden ISO/IEC 29151 er en veileder for beskyttelse av persondata.

Behovet for å beskytte persondata øker i takt med digitaliseringen. Dette gjelder spesielt innen sektorer som helsetjenester og finans, men kravet om å ivareta personvernet er universelt. Virksomheter har et stort ansvar for å beskytte ansatte og kunders personlige data, og hindre at informasjon blir spredt ved systemfeil eller datainnbrudd. 

Standarden ISO/IEC 29151:2017 Information technology, Security Techniques, Code of practice for personally identifiable information protection, er en veiledning i hvordan persondata beskyttes.

Kamp for beskyttelse av personlig integritet

Økningen i sikkerhetsbrudd, lekkasjer og personinformasjon på avveie har motivert myndigheter over hele verden til å utforske muligheten for felles reformer av policy og regulering. Et av de beste eksemplene som også har global påvirkningskraft, er EUs personverndirektiv, som trådte i krav i EU i mai 2018. Sammen med standarden fra de internasjonale standardiseringsorganene IEC, ISO og ITU, er dette viktige bidrag i kampen for beskyttelse av personlig integritet.

ISO/IEC 29151 gir myndigheter og organisasjoner verdifulle referansedata når de ønsker å intensivere og garantere beskyttelse av personlig informasjon. Den setter mål for kontroll av sikkerhetstiltak, spesifiserer nødvendige tiltak og gir retningslinjer for implementering. Den viser også at selve organiseringen av disse kontrollene kan bidra til å oppfylle relevante beskyttelsestiltak, basert på den risikovurdering organisasjonen har gjort.

Standarden bygger på ISO/IEC 27002 Sikringsteknikker for IT, med tilhørende retningslinjer for persondatasikkerhet. Disse retningslinjene inkluderer forslag til styringsstrukturer for ansatte som behandler personlig informasjon, sammen med en oppfordring til effektivt samarbeid med juridisk kyndige for å sikre samsvar med relevant terminologi og lovgivning.

Sist oppdatert: 2022-04-04

NOK 2 454,00 (eks. mva)

Information technology — Security techniques — Code of practice for personally identifiable information protection

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-08-18)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 375,00 (eks. mva)

Informasjonsteknologi - Sikringsteknikker - Tiltak for informasjonssikring (ISO/IEC 27002:2013 innbefattet Cor 1:2014 og Cor 2:2015)

SpråkNorskUtgave: 1 (2017-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang