Skandinavisk tastatur

Interoperabilitet

Standardisering innenfor IKT-interoperabilitet er mest knyttet til norsk oppfølging av internasjonale og europeiske standardiseringskomiteer. Området omfatter terminologi og språkressurser, multimedia, automatiseringssystemer og integrering, informasjon og dokumentasjon og automatisk identifikasjon og datafangst.

Terminologi og språkressurser

SN/K 144 speiler to internasjonale komiteer: ISO/TC 37 for terminologi og språkressurser og ISO/IEC JTC 1/SC 2 for tegnsett. Begge disse komiteene har omfattende aktivitet. Dessuten er det noe aktivitet på europeisk plan, der CEN/TC 304 har utarbeidet en felles europeisk standard for alfabetiseringsregler. Standardiseringsarbeidet innenfor terminologi dreier seg ikke her om selve termene og definisjonene, som det blir arbeidet mye med i de fleste komiteer. ISO/TC 37 utarbeider grunnleggende standarder for terminologiske metoder, for utvekslingsformater, osv. Semantisk interoperabilitet baserer seg for en stor grad på standarder fra komiteen ISO/TC 37. Dessuten sorterer ISO 639 for språkkoder under denne komiteen. Den omfattende tegnsettstandarden ISO 10646, også kjent som Unicode, hører inn under ISO/IEC JTC 1/SC 2.

Multimedia

SN/K 172 Multimedia er speilkomité for ISO/IEC JTC 1/SC 29, Coding of audio, picture, multimedia and hypermedia information. Det har vært norsk deltakelse i denne komiteen over lang tid, men aktiviteten har variert i forhold til hvilke standarder som har vært i arbeid i SC 29. Den norske innsatsen er for tiden mest knyttet til arbeidsgruppen WG 11 Coding of Moving Pictures and Audio, hvor vi deltar aktivt med flere eksperter. Imidlertid er WG 1 Coding of still pictures, også av stor interesse.

Automatisering og integrering – Industrielle data

SN/K 174 er speilkomité for ISO/TC 184 og CEN/TC 310, men det er først og fremst i forhold til ISO/TC 184/SC 4 at det er omfattende norsk aktivitet. Denne komiteen har flere omfattende standardserier på sitt arbeidsprogram: ISO 8000-serien for datakvalitet, ISO 10303-serien for representasjon og utveksling av produktdata, ISO 13584-serien for delebiblioteker og flere. Standardseriene utgis i svært mange deler. Det er norsk prosjektledelse for flere av standardene.

Informasjon og dokumentasjon

SN/K 177 Informasjon og dokumentasjon er speilkomité for ISO/TC 46 Information and documentation. Denne komiteen har flere underkomiteer, og Norge deltar i SC 8 Quality – Statistics and performance evaluation og SC 9 Identification and description. Vi er også medlem i SC 4 Technical interoperability og SC 11 Archives/records management. Det har imidlertid vært vanskelig å finne ressurser til aktiv oppfølging av disse. Spesielt har flere norske miljøer vist interesse for arbeidet i SC 11.

Automatisk identifikasjon og datafangst

Speilkomiteen SN/K 178 Automatisk identifikasjon og datafangst følger opp alle pågående arbeider i CEN/TC 225 og overvåker pågående arbeider i ISO/IEC JTC1/SC 31. Disse to komiteene utarbeider svært viktige teknologistandarder som dekker bl.a. databærere av alle typer: strekkoder og andre optisk lesbare databærere, og RFID-brikker som databærere inkludert leser og skrivere, for etablering og drift av Unik identifikasjon systemer for alle typer objekter, for RFID i mobiltelefoner, for sporing og identifikasjon av objekter i sanntid (RTLS) i verdikjeder og logistikk-kjeder, for personvern, sikkerhet og merking av objekter/områder som anvender RFID-teknologien. I Europa starter nå CEN/TC 225 et stort arbeid på personvern og sikkerhet, i tillegg til merking av objekter og områder der RFID anvendes. CEN TC 225 har under etablering et nytt fokusområde: Internet of things. Dette er viktig for Norge, og det er avgjørende at vi får med norske eksperter i arbeidet.

Les mer om de aktuelle standardiseringskomiteene:
SN/K 144 Terminologi og språkressurser
SN/K 172 Multimedia
SN/K 174 Automatiseringssystemer og integrering
SN/K 177 Informasjon og dokumentasjon
SN/K 178 Automatisk identifikasjon og datafangst

Kontaktpersoner

Inghild Kaarstad
Fag- og personalleder 
920 55 485 / ika@standard.no

Kjøpsinformasjon

67 83 87 00
salg@standard.no

Utvalgte standarder

NOK 1 763,00 (eks. mva)

Koder for representasjon av navn på språk - Del 1: Tobokstavskode

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 980,00 (eks. mva)

Koder for representasjon av navn på språk - Del 2: Trebokstavskode

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Koder for representasjon av navn på språk - Del 3: Trebokstavskode for omfattende dekning av språk

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 471,00 (eks. mva)

Koder for representasjon av navn på språk - Del 4: Generelle prinsipper for koding av representasjon av navn på språk og beslektede entiteter, og retningslinjer for anvendelse

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 321,00 (eks. mva)

Koder for representasjon av navn på språk - Del 5: Trebokstavskode for språkfamilier og språkgrupper

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 176,00 (eks. mva)

Information technology — Universal Coded Character Set (UCS)

SpråkEngelskUtgave: 5 (2017-12-20) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang