Futuristisk bygning
Foto: Joel Filipe, Unsplash

Grunnpakke 1-2-3 for cybersikkerhet

Standard Norges komite for informasjonssikkerhet, cybersikkerhet og personvern, har vurdert og prioritert et stort utvalg av internasjonale standarder som vi har kategorisert i tre grunnpakker.

Grunnpakke 1-2-3 er satt sammen for å hjelpe virksomhetene til å systematisere arbeidet med cybersikkerhet og implementere hensiktsmessige tiltak dersom identifisert risiko er høyere enn hva virksomhetens ledelse tolererer. Ansvaret for virksomhetenes cybersikkerhet og nå også personvern ligger hos ledelsen og styrene i selskapene.

Hvordan komme i gang med bedre cybersikkerhet

Informasjonssikkerhet, cybersikkerhet og personvern er et stort og utfordrende område for svært mange virksomheter. Implementering av et rammeverk for cybersikkerhet fordrer en nøyaktig tilnærming der identifisering, vurdering og ledelsens akseptkriterier for risiko står sentralt.

Grunnpakke 1-2-3 vil hjelpe din virksomhet til å bedre forstå hvordan dere bør gjøre egen risikovurdering, avdekke sårbarheter og sikre en plan for implementering av prosesser som gir god kontroll på egen cybersikkerhet. For de fleste virksomheter som har tatt mål av å redusere cyberrisikoen vil grunnpakke 1 og 2 være mest hensiktsmessig.

Om du har spørsmål til disse standardene kan du kontakte prosjektleder Lars E Jensen, lej@standard.no

Grunnpakke 1

Standarder som alle virksomheter må være kjent med for å gjennomføre basissikkerheten. Typiske standarder i denne pakken er NS-ISO/IEC 27001 og NS-ISO/IEC 27002, men pakken inneholder også flere andre viktige standarder. Grunnpakke 1 er vår Standardsamling for IT-sikkerhet.

 • NS-EN ISO/IEC 27000  Informasjonsteknologi - Sikringsteknikker - Ledelsessystemer for informasjonssikkerhet - Oversikt og terminologi (ISO/IEC 27000:2016). Engelsk og norsk utgave.
 • NS-EN ISO/IEC 27001  Informasjonsteknologi - Sikringsteknikker - Ledelsessystemer for informasjonssikkerhet - Krav. Engelsk og norsk utgave.
 • NS-EN ISO/IEC 27002  Informasjonsteknologi - Sikringsteknikker - Tiltak for informasjonssikring. Engelsk og norsk utgave.
 • NS-ISO/IEC 27003  Informasjonsteknologi - Sikringsteknikker - Ledelsessystemer for informasjonssikkerhet - Veiledning. Engelsk utgave.
 • NS-ISO/IEC 27004  Informasjonsteknologi - Sikringsteknikker - Ledelsessystemer for informasjonssikkerhet - Overvåking, måling, analyse og evaluering. Engelsk utgave.
 • NS-ISO/IEC 27005  Informasjonsteknologi - Sikringsteknikker - Risikostyring for informasjonssikkerhet. Engelsk utgave.
 • NS-EN ISO/IEC 27701  Sikringsteknikker - Utvidelse av NS-EN ISO/IEC 27001 og NS-EN ISO/IEC 27002 for håndtering av personvernsinformasjon - Krav og retningslinjer. Engelsk utgave.

Grunnpakke 1 er tilgjengelig her som Standardsamling for IT-sikkerhet.

Grunnpakke 2

Standardene har en utvidet funksjon som går lenger og som inkluderer hjelp til å implementere kontroll funksjoner for å forebygge mot cybersikkerhetsrisikoer, hvor blant annet standarder for Cloud inngår og hvor personlig sensitiv informasjon skal håndteres ut fra GDPR-kravene, samt Information security governance.

 • NS/IEC ISO 29100  Information technology — Security techniques —Privacy framework + Amendment 1
 • NS ISO/IEC 29134  Information technology -- Security techniques -- Guidelines for privacy impact assessment
 • NS-ISO/IEC 27017  Information technology — Security techniques — Code of practice for information security controls based on ISO/IEC 27002 for cloud services
 • NS-ISO/IEC 27018  Information technology — Security techniques — Code of practice for protection of Personally Identifiable Information (PII) in public clouds acting as PII processors
 • NS-ISO/IEC 27014  Information security governance
 • NS-ISO/IEC 27031  Guidelines for information and communication technology readiness for business continuity
 • NS-ISO/IEC 27035  Information technology — Security techniques — Information security incident management (parts 1 & 2 published)
 • NS-ISO/IEC 27036  Information technology — Security techniques — Information security for supplier relationships (four parts)

Standardene i Grunnpakke 2 kan kjøpes på denne siden

Grunnpakke 3

Standardene inkluderer blant annet sektorspesifikke standarder, men inkluderer også ulike standarder som setter fokus på sikker lagring, og samling av bevis dersom en hendelse har inntruffet.

 • NS-EN ISO/IEC 15408-1  Information technology - Security techniques - Evaluation criteria for IT security - Part 1: Introduction and general model
 • NS-EN ISO/IEC 15408-2  Information technology - Security techniques - Evaluation criteria for IT security - Part 2: Security functional components
 • NS-EN ISO/IEC 15408-3  Information technology - Security techniques - Evaluation criteria for IT security - Part 3: Security assurance components
 • NS-ISO/IEC 18045  Information technology – Security techniques – Methodology for IT security evaluation
 • NS-ISO/IEC 19790  Information technology - Security techniques - Security requirements for cryptographic modules
 • NS-ISO/IEC 27010  Information technology - Security techniques - Information security management for inter-sector and inter-organizational communications
 • NS-ISO/IEC 29147  Information technology – Security techniques – Vulnerability disclosure
 • NS-ISO/IEC 30111  Information technology - Security techniques - Vulnerability handling processes
 • NS-ISO/IEC 27006  Information technology — Security techniques — Requirements for bodies providing audit and certification of information security management systems
 • NS-ISO/IEC 27007  Information technology - Security techniques - Guidelines for information security management systems auditing
 • NS-ISO/IEC 27011  Information security management guidelines for telecommunications organizations based on ISO/IEC 27002
 • NS-ISO/IEC 27019  Informasjonsteknologi - Sikringsteknikker - Informasjonssikkerhetskontroller for energiforsyningsindustrien.
 • NS-ISO/IEC 27034  Information technology — Security techniques — Application security
 • NS-ISO/IEC 27037  Guidelines for identification, collection, acquisition and preservation of digital evidence
 • NS-ISO/IEC 27039  Information technology — Security techniques — Selection, deployment and operation of intrusion detection and prevention systems (IDPS) Intrusion prevention
 • NS-ISO/IEC 27040  Information technology — Security techniques — Storage security
 • NS-ISO/IEC 27041  Information technology — Security techniques — Guidance on assuring suitability and adequacy of incident investigative method
 • NS-ISO/IEC 27042  Information technology — Security techniques — Guidelines for the analysis and interpretation of digital evidence
 • NS-ISO/IEC 27043  Information technology — Security techniques — Incident investigation principles and processes
 • NS-ISO/IEC 27050  Information technology — Security techniques — Electronic discovery (parts 1, 2 & 3 published) 
 • NS-ISO 27799:2016  Health informatics — Information security management in health using ISO/IEC 27002 (second edition)

Standardene i Grunnpakke 3 kan kjøpes på denne siden

Sist oppdatert: 2022-03-11

IT-sikkerhet

Standardsamling (Elektronisk)

NOK 4 505,00 (eks. mva)

IT-sikkerhet - Et utvalg av standarder i NS-ISO/IEC 27000-serien.

Språkno/en no/enUtgave: 1 (2012-06-01)

ProduktinformasjonVis innhold av samling

Bestill
Få nettbasert tilgang