Grunnpakke 1-2-3 for cybersikkerhet

Standard Norges komité for informasjonssikkerhet, cybersikkerhet og personvern, har vurdert og prioritert et stort utvalg av internasjonale standarder som vi har kategorisert i tre grunnpakker.

Klikk her for å lese mer om grunnpakke 1-2-3 for cybersikkerhet

Ledelsessystemer for informasjonssikkerhet – ISO/IEC 27001

Denne internasjonale standarden er utarbeidet for å stille krav til etablering, implementering, vedlikehold og kontinuerlig forbedring av et ledelsessystem for informasjonssikkerhet.

Etablering og implementering av et ledelsessystem for informasjonssikkerhet i en organisasjon påvirkes av organisasjonens behov og mål, sikkerhetskrav, de organisatoriske prosessene som benyttes, samt størrelsen og strukturen på organisasjonen. Alle disse påvirkende faktorene forventes å endre seg over tid.

Et ledelsessystem for informasjonssikkerhet bevarer konfidensialiteten, integriteten og tilgjengeligheten til informasjon ved å benytte en risikostyringsprosess, og dette gir tillit hos interesseparter ved at risikoer er tilstrekkelig håndtert.

Det er viktig at ledelsessystemet for informasjonssikkerhet er en del av og integrert med organisasjonens prosesser og overordnede styringsstruktur, samt at informasjonssikkerhet blir vurdert ved utformingen av prosesser, informasjonssystemer og sikringstiltak. Det er forventet at ledelsessystemet for informasjonssikkerhet skaleres i samsvar med organisasjonens behov.


Samsvar med andre ledelsessystemstandarder

ISO/IEC 27001 har en overordnet struktur, identiske titler på underpunkter, identisk tekst, felles termer og kjernedefinisjoner som flere av de andre ledelsessystemstandardene fra ISO. Denne felles tilnærmingen vil være nyttig for organisasjoner som velger å bruke ett enkelt ledelsessystem som oppfyller kravene i to eller flere ledelsessystemstandarder. 

Vi tilbyr også rådgiving i implementering av ISO/IEC 27001

Fagområdet IT-sikkerhet

Besøk våre fagområdesider for mer informasjon om
IT-sikkerhet og ISO/IEC 27000-serien.

Sist oppdatert: 2023-03-14

NOK 1 615,00 (eks. mva)

Informasjonssikkerhet, cybersikkerhet og personvern — Ledelsessystemer for informasjonssikkerhet — Krav

SpråkEngelskUtgave: 3 (2023-01-18)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 828,00 (eks. mva)

Informasjonsteknologi — Sikringsteknikker — Ledelsessystemer for informasjonssikkerhet — Oversikt og terminologi (ISO/IEC 27000:2018)

SpråkEngelskUtgave: 2020-02 (2020-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

IT-sikkerhet

Standardsamling (Elektronisk)

NOK 4 505,00 (eks. mva)

IT-sikkerhet - Et utvalg av standarder i NS-ISO/IEC 27000-serien.

Språkno/en no/enUtgave: 1 (2012-06-01)

ProduktinformasjonVis innhold av samling

Bestill
Få nettbasert tilgang

Kurs i NS-ISO/IEC 27001:2022 - Informasjonssikkerhet

Kurs

NOK 5 800,00 (eks. mva)

Kurs i NS-EN ISO/IEC 27001 - Informasjonssikkerhet,25.05.23, Fornebu

Tid: 2023-05-25Sted: Fornebu (Bærum)Språk: Norsk

Information  Kursbeskrivelse