Retningslinjer for anvendelse av ISO 9001

SN-ISO/TS 9002 gir punkt for punkt-veiledning og eksempler til kravene i ISO 9001. Dokumentet gjør det lettere å utvikle og implementere et kvalitetsledelsessystem tilpasset organisasjonens egne behov.

Organisasjoner som tar i bruk NS-EN ISO 9001 ønsker naturligvis å få størst mulig nytte av kvalitetsledelsessystemet, for eksempel et bedre forhold til kundene sine, et tydeligere forretningsmål og økt effektivitet. SN-ISO/TS 9002 er ideell for virksomheter som ønsker en bedre forståelse av kravene i NS-EN ISO 9001. 

Gir veiledning

Dokumentet inneholder ingen nye krav, men gir veiledning og eksempler på hvordan man kan forstå og jobbe med kravene i NS-EN ISO 9001.

SN-ISO/TS 9002 kan brukes av alle typer organisasjoner, uavhengig av om de produserer varer eller tjenester, kompleksitet, aktiviteter, antall ansatte eller om det er en privat eller offentlig virksomhet.

ISO/TS 9002 er en del av ISO 9000-familien av standarder, som bl.a. omfatter:

  • NS-EN ISO 9000 Ledelsessystemer for kvalitet - Grunntrekk og terminologi
  • NS-EN ISO 9001 Ledelsessystemer for kvalitet - Krav
  • NS-EN ISO 9004 Styring for vedvarende framgang i en organisasjon - Kvalitetsstyring som metode
  • NS-EN ISO 19011 Retningslinjer for revisjon av styringssystemer

Sist oppdatert: 2022-03-28

NOK 2 137,00 (eks. mva)

Ledelsessystemer for kvalitet - Retningslinjer for anvendelse av NS-EN ISO 9001:2015

SpråkNorskUtgave: 1 (2017-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 763,00 (eks. mva)

Ledelsessystemer for kvalitet - Retningslinjer for anvendelse av NS-EN ISO 9001:2015

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-01-06)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 980,00 (eks. mva)

Ledelsessystemer for kvalitet - Krav (ISO 9001:2015)

SpråkNorskUtgave: 1 (2015-09-21)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

Ledelsessystemer for kvalitet

Standardsamling (Elektronisk)

NOK 4 005,00 (eks. mva)

NS-EN ISO 9000, NS-EN ISO 9001, SN-ISO/TS 9002, NS-EN ISO 9004, NS-ISO 10005, SN-ISO/TR 10013 og NS-EN ISO 19011.

Språkno/en no/en

ProduktinformasjonVis innhold av samling

Bestill
Få nettbasert tilgang