En hånd som skriver på et dokument
(Bilde: ScanStock)

Dokumentasjon - ISO 30300

Alle standarder for ledelsessystemer inneholder bestemmelser om «dokumentert informasjon». De mest kjente standardene er ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljø), ISO 27001 (IT-sikkerhet), og det finnes mange andre. Begrepet «dokumentert informasjon» er en type dokumentasjon/registrering sett fra dokumentasjonsfaglig ståsted. Det er laget egne internasjonale standarder for ledelsessystemer for dokumentasjon – ISO 30300-serien. Disse bør også anvendes ved behandling av «dokumentert informasjon» etter øvrige standarder for ledelsessystemer.

God håndtering av virksomhetens dokumentasjon blir stadig viktigere. Gjennom standardene for dokumentasjon, ISO 30300, ISO 30301 og ISO 30302, bringes eierskap og styring av dokumentasjonen opp på ledelsesnivået i virksomheten. Det er av sentral betydning for virksomhetens anseelse og kvaliteten av virksomhetens produkter at dokumentasjonen utarbeides, vedlikeholdes, formidles og forvaltes på enhetlig og dokumentert vis. Standardene i ISO 30300-serien er fastsatt som Norsk Standard.

Tre standarder

NS-ISO 30300 inneholder termer og definisjoner som er relevante for fagområdet dokumentasjonsforvaltning.

NS-ISO 30301 fastlegger målene for bruk av et ledelsessystem for dokumentasjon, angir prinsipper for ledelsessystemet, beskriver en prosessbasert tilnærming og spesifiserer den øverste ledelsens roller for forbindelse med dokumentasjon. Standarden har samme struktur, termer, definisjoner og kjernetekst som de andre ledelsessystemstandardene, slik at det skal bli enklere for virksomhetene å bruke to eller flere slik standarder sammen.

NS-ISO 30302 gir veiledning om de aktivitetene som bør gjennomføres for å tilfredsstille kravene i NS-ISO 30301, og hvordan aktivitetene kan dokumenteres. 

Internasjonalt og nasjonalt arbeid

Standardene utarbeides av den internasjonale komiteen ISO/TC 46 «Informasjon og dokumentasjon». Den norske speilkomiteen som følger det internasjonale arbeidet, er SN/K 177 Informasjon og dokumentasjon.

Oversettelser

Standardene er under oversettelse våren 2022.

I arbeidet med den norske versjonen av standardene er det lagt stor vekt på å komme fram til en terminologi og en språkbruk som alle kan enes om. Det har ikke vært en enkel oppgave å ta hensyn både til tradisjonene innenfor norsk arkiv- og dokumentasjonsmiljø på den ene siden og tradisjoner og nyutvikling innen ledelsessystemer på den andre siden. Komiteen tror imidlertid at en har kommet fram til kompromisser og løsninger som vil kunne fungere i praksis og gi et godt utgangspunkt for å etablere og utvikle effektiv ledelse og styring av dokumentasjonsforvaltning i virksomheter.

Kontaktpersoner

info@standard.no

Kjøpsinformasjon

67 83 87 00
salg@standard.no

Utvalgte standarder

NOK 567,00 (eks. mva)

Informasjon og dokumentasjon — Dokumentasjonsforvaltning — Grunntrekk og terminologi

SpråkEngelskUtgave: 2 (2020-07-03)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 091,00 (eks. mva)

Informasjon og dokumentasjon - Ledelsessystemer for dokumentasjon - Krav

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 828,00 (eks. mva)

Informasjon og dokumentasjon — Ledelsessystemer for dokumentasjon — Retningslinjer for implementering

SpråkEngelskUtgave: 2 (2022-05-30)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang