Foto: Nicolas Tourrenc

Oversikt over standarder for samfunnssikkerhet

Nedenfor finner du en oversikt over nasjonale (NS), europeiske (EN) og internasjonale (ISO) standarder, og tekniske rapporter knyttet til samfunnssikkerhet.

Standardene kjøper du enkelt lenger ned på siden, hvor du finner kjøpsknapper og produktinformasjon til hver enkelt standard.

Nasjonale standarder

 • NS 5830 Samfunnssikkerhet - Beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger - Terminologi
 • NS 5831 Samfunnssikkerhet - Beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger - Krav til sikringsrisikostyring
 • NS 5832 Samfunnssikkerhet - Beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger - Krav til sikringsrisikoanalyse
 • NS 5834 Samfunnssikkerhet - Beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger - Planlegging av sikringstiltak i bygg, anlegg og eiendom
 • NS 5814 Krav til risikovurderinger
 • NS 5815 Risikovurdering av anleggsarbeid

Europeiske standarder

 • NS-EN 14383-1 Forebygging av kriminalitet - Byplanlegging og prosjektering av bygninger - Del 1: Definisjoner på bestemte termer / Prevention of crime - Urban planning and building design - Part 1: Definition of specific terms

Europeiske tekniske rapporter

 • CEN/TR 14383-2 Forebygging av kriminalitet - Byplanlegging og prosjektering av bygninger - Del 2: Byplanlegging / Prevention of crime - Urban planning and building design - Part 2: Urban planning
 • CEN/TR 14383-5 Forebygging av kriminalitet - Byplanlegging og prosjektering av bygninger - Del 5: Bensinstasjoner / Prevention of crime - Urban planning and building design - Part 5: Petrol stations
 • CEN/TR 14383-7 Forebygging av kriminalitet - Byplanlegging og prosjektering av bygninger - Del 7: Planlegging og retningslinjer for offentlig transport midler / Prevention of crime - Urban planning and building design - Part 7: Design and management of public transport facilities
 • CEN/TR 14383-8 Prevention of crime - Urban planning and building design - Part 8: Protection of buildings and sites against criminal attacks with vehicles
 • CEN/TS 14383-3 Forebygging av kriminalitet - Byplanlegging og prosjektering av bygninger - Del 3: Boliger / Prevention of crime - Urban planning and building design - Part 3: Dwellings
 • CEN/TS 14383-4 Forebygging av kriminalitet - Byplanlegging og prosjektering - Del 4: Butikker og kontorer / Prevention of crime - Urban planning and design - Part 4: Shops and offices
 • NS-EN 14383-1 Forebygging av kriminalitet - Byplanlegging og prosjektering av bygninger - Del 1: Definisjoner på bestemte termer / Prevention of crime - Urban planning and building design - Part 1: Definition of specific terms
 • ENV 14383-2 Forebygging av kriminalitet - Byplanlegging og prosjektering - Del 2: Byplanlegging / Prevention of crime - Urban planning and design - Part 2: Urban planning
 • BS PD CEN/TR 16705  Perimeter protection. Performance classification methodology

ISO-standarder

 • NS-EN ISO 22300 Samfunnssikkerhet - Terminologi
 • NS-ISO 22301 Samfunnssikkerhet - Systemer for kontinuitetsplanlegging - Krav
 • NS-ISO 22320 Samfunnssikkerhet - Kriseledelse - Krav til hendelsesrespons
 • NS-EN ISO 22311 Samfunnssikkerhet - Videoovervåking - Eksportinteroperabilitet
 • NS-EN ISO 22313 Sikkerhet og resiliens - Ledelsessystemer for forretningskontinuitet -Veiledning om bruk av ISO 22301
 • NS-ISO 22326 Retningslinjer for overvåking av anlegg med identifiserte farer
 • NS-ISO 22327 Retningslinjer for implementering av et samfunnsbasert system for tidlig varsling av jordskred
 • NS-ISO 22328-1:2020  Sikkerhet og resiliens — Kriseledelse — Del 1: Generelle retningslinjer for implementering av et samfunnsbasert system for tidlig katastrofevarsling
 • NS-ISO 22329:2021 Sikkerhet og resiliens — Ledelse av beredskapen for akutte situasjoner — Retningslinjer for bruk av sosiale medier i nødssituasjoner
 • NS-ISO 22380 Generelle prinsipper for produktsvindelrisiko og forebyggende tiltak
 • NS-ISO 22381 Retningslinjer for å etablere interoperabilitet mellom objektidentifikasjonssystemer for å hindre forfalskning og ulovlig handel
 • NS-ISO 22382 Retningslinjer for avgiftsstemplers innhold, sikkerhet, utstedelse og undersøkelse
 • NS-ISO 22395 Retningslinjer for å støtte utsatte personer i nødstilfeller
 • NS-ISO 22396:2020 Sikkerhet og resiliens — Samfunnets resiliens — Retningslinjer for informasjonsutveksling mellom organisasjoner
 • NS-EN ISO 22397 Samfunnssikkerhet - Retningslinjer for inngåelse av partneringavtaler
 • ISO 22398 Societal security - Guidelines for exercises 
 • NS-ISO 31000 Risikostyring - Prinsipper og retningslinjer
 • SN-ISO Guide 73 Risikostyring - Terminologi
 • Flere av disse standardene finner du også i vår standardsamling "Samfunnssikkerhet".

Tekniske rapporter og spesifikasjoner

 • ISO 22315 Societal security -- Mass evacuation -- Guidelines for planning
 • ISO/TR 22312 Societal security -- Technological capabilities
 • SN-ISO/TS 22330 Retningslinjer for omsorgsbevisst forretningskontinuitet
 • SN-ISO/TS 22331 Retningslinjer for å velge strategi for forretningskontinuitet
 • SN-ISO/TS 22375 Retningslinjer for prosessen for vurdering av kompleksitet

Sist oppdatert: 2023-01-04

NS 5830:2012

Standard

NOK 481,00 (eks. mva)

Samfunnssikkerhet - Beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger - Terminologi

SpråkNorskUtgave: 1 (2012-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 5831:2014

Standard

NOK 481,00 (eks. mva)

Samfunnssikkerhet - Beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger - Krav til sikringsrisikostyring

SpråkNorskUtgave: 1 (2014-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 5832:2014

Standard

NOK 567,00 (eks. mva)

Samfunnssikkerhet - Beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger - Krav til sikringsrisikoanalyse

SpråkNorskUtgave: 1 (2014-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

Kurs i NS 5832 – Samfunnssikkerhet – Beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger – Krav til sikringsrisikoanalyse

Kurs

NOK 5 800,00 (eks. mva)

Kurs i NS 5832 – Samfunnssikkerhet – Beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger, 27.04.2023, Fornebu.

Tid: 2023-04-27Sted: Fornebu (Bærum)Språk: Norsk

Information  Kursbeskrivelse

NS 5834:2016

Standard

NOK 828,00 (eks. mva)

Samfunnssikkerhet - Beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger - Planlegging av sikringstiltak i bygg, anlegg og eiendom

SpråkNorskUtgave: 1 (2016-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 5834:2016

Standard

NOK 828,00 (eks. mva)

Samfunnssikkerhet - Beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger - Planlegging av sikringstiltak i bygg, anlegg og eiendom

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 5814:2021

Standard

NOK 828,00 (eks. mva)

Krav til risikovurderinger

SpråkNorskUtgave: 1.0 (2021-04-28)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 5815:2006

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Risikovurdering av anleggsarbeid

SpråkNorskUtgave: 1 (2006-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Forebygging av kriminalitet - Byplanlegging og prosjektering av bygninger - Del 1: Definisjoner på bestemte termer

SpråkEngelskUtgave: 1 (2006-08-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

BS PD CEN/TR 14383-5:2010

Standard (Kun elektronisk)

NOK 5 895,00 (eks. mva)

Prevention of crime. Urban planning and building design. Petrol stations

SpråkEngelsk

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
Bestill
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Forebygging av kriminalitet - Byplanlegging og prosjektering av bygninger - Del 7: Planlegging og retningslinjer for offentlig transport midler

SpråkEngelskUtgave: 1 (2009-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 828,00 (eks. mva)

Prevention of crime - Urban planning and building design - Part 8: Protection of buildings and sites against criminal attacks with vehicles

SpråkEngelskUtgave: 1 (2009-09-30)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Forebygging av kriminalitet - Byplanlegging og prosjektering - Del 4: Butikker og kontorer

SpråkEngelskUtgave: 1 (2006-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Forebygging av kriminalitet - Byplanlegging og prosjektering av bygninger - Del 1: Definisjoner på bestemte termer

SpråkEngelskUtgave: 1 (2006-08-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

BS PD CEN/TR 16705:2014

Standard (Kun elektronisk)

NOK 7 334,00 (eks. mva)

Perimeter protection. Performance classification methodology

SpråkEngelsk

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
Bestill
Få nettbasert tilgang

NOK 1 005,00 (eks. mva)

Sikkerhet og resiliens — Terminologi (ISO 22300:2021)

SpråkEngelskUtgave: 2021-03 (2021-03-25)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 321,00 (eks. mva)

Sikkerhet og resiliens — Systemer for kontinuitetsledelse — Krav (ISO 22301:2019)

SpråkNorskUtgave: 2019-11 (2020-03-14)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 828,00 (eks. mva)

Sikkerhet og resiliens - Systemer for kontinuitetsledelse - Krav (ISO 22301:2019)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2020-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 471,00 (eks. mva)

Sikkerhet og resiliens - Kriseledelse - Retningslinjer for hendelseshåndtering

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 828,00 (eks. mva)

Samfunnssikkerhet - Videoovervåking - Eksportinteroperabilitet (ISO 22311:2012)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2015-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 005,00 (eks. mva)

Sikkerhet og resiliens — Ledelsessystemer for forretningskontinuitet — Veiledning om bruk av ISO 22301 (ISO 22313:2020)

SpråkEngelskUtgave: 2020-02 (2020-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Samfunnssikkerhet - Retningslinjer for inngåelse av partneringavtaler (ISO 22397:2014)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 22398:2013

Standard

NOK 2 648,00 (eks. mva)

Societal security — Guidelines for exercises

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-09-13)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 471,00 (eks. mva)

Risikostyring - Retningslinjer

SpråkNorskUtgave: 1 (2018-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

Standardsamling for samfunnssikkerhet

Standardsamling (Elektronisk)

NOK 1 760,00 (eks. mva)

Standardsamling for samfunnssikkerhet. Samlingen inneholder følgende standarder: NS-EN ISO 22300, NS-EN ISO 22301, SN-ISO/TR 22312 og NS-ISO 22320.

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-01-30)

ProduktinformasjonVis innhold av samling

Bestill
Få nettbasert tilgang

ISO 22315:2014

Standard

NOK 2 264,00 (eks. mva)

Societal security — Mass evacuation — Guidelines for planning

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-12-03)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Samfunnssikkerhet - Teknologisk kapasitet

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Sikkerhet og resiliens — Kriseledelse — Del 1: Generelle retningslinjer for implementering av et samfunnsbasert system for tidlig katastrofevarsling

SpråkNorskUtgave: 1 (2022-01-28)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 828,00 (eks. mva)

Sikkerhet og resiliens - Kriseledelse - Retningslinjer for overvåking av anlegg med identifiserte farer

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 091,00 (eks. mva)

Sikkerhet og resiliens - Kriseledelse - Retningslinjer for implementering av et samfunnsbasert system for tidlig varsling av jordskred

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 828,00 (eks. mva)

Sikkerhet og resiliens - Ledelsessystemer for forretningskontinuitet - Retningslinjer for omsorgsbevisst forretningskontinuitet

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 828,00 (eks. mva)

Sikkerhet og resiliens - Ledelsessystemer for forretningskontinuitet - Retningslinjer for å velge strategi for forretningskontinuitet

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 828,00 (eks. mva)

Sikkerhet og resiliens - Retningslinjer for prosessen for vurdering av kompleksitet

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 091,00 (eks. mva)

Sikkerhet og resiliens - Tillit til produkter og dokumenter, herunder deres autentisitet og integritet - Generelle prinsipper for produktsvindelrisiko og forebyggende tiltak

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 471,00 (eks. mva)

Sikkerhet og resiliens - Tillit til produkter og dokumenter, herunder deres autentisitet og integritet - Retningslinjer for å etablere interoperabilitet mellom objektidentifikasjonssystemer for å hindre forfalskning og ulovlig handel

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 763,00 (eks. mva)

Sikkerhet og resiliens - Tillit til produkter og dokumenter, herunder deres autentisitet og integritet - Retningslinjer for avgiftsstemplers innhold, sikkerhet, utstedelse og undersøkelse

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 828,00 (eks. mva)

Sikkerhet og resiliens - Samfunnets motstandskraft - Retningslinjer for å støtte utsatte personer i nødstilfeller

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Sikkerhet og resiliens — Samfunnets resiliens — Retningslinjer for informasjonsutveksling mellom organisasjoner

SpråkNorskUtgave: 1 (2022-01-28)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang