Ledelsessystemer for utdanningsorganisasjoner – ISO 21001

ISO 21001 kan hjelpe utdanningsleverandører som fagskoler og universiteter med å levere en bedre tjeneste. Standarden samsvarer med den anerkjente kvalitetsstandarden ISO 9001.

NS-ISO 21001 Utdanningsorganisasjoner — Ledelsessystemer for utdanningsorganisasjoner — Krav og veiledning, spesifiserer krav til et ledelsessystem for utdanningsorganisasjoner (Educational Organisations Management System, EOMS) når en slik organisasjon:

a) må demonstrere sin evne til å støtte tilegnelse og utvikling av kompetanse gjennom undervisning, læring eller forskning;

b) har som mål å øke tilfredsheten til elever, andre mottakere og ansatte gjennom effektiv anvendelse av EOMS, inkludert prosesser for forbedring av systemet og forsikring om samsvar med kravene til elever og andre mottakere.

ISO 21001 kan bidra til å bygge en sterkere utdanningssektor og gi positive ringvirkninger når det gjelder å stimulere:

  • Innovasjon 
  • Økonomi
  • Utvikling av effektive interne prosesser
  • Kontinuerlig fokus på målinger og kontinuerlig forbedring 
  • Utvikling av utdanningstilbud og skoleledelse

Samsvarer med ISO 9001

Mens en pedagogisk organisasjon aldri kan garantere suksess for sine elever, er det en rekke måter den mer effektivt kan møte deres behov og bidra til bedre læringsresultater på. ISO 21001 er en ledelsessystemstandard som samsvarer med ISO 9001 for kvalitetsledelse. Det gir et felles styringsverktøy for utdanningsorganisasjoner som tar sikte på å forbedre sine prosesser og møte behovene og forventningene til de som bruker tjenestene deres.

ISO 21001 er ment å være nyttig for alle typer utdanningstilbydere, fra barnehage til høyere utdanning, yrkesopplæringssentre og e-læringstjenester. Standarden er strukturert på samme måte som andre ISO-ledelsessystemstandarder, noe som er en fordel for brukere som ønsker å implementere flere av disse standardene, som for eksempel ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001.

Sterkere utdanningssektor og bedre læringsutbytte

Med hjelp av ISO 21001 vil utdanningsorganisasjoner dra nytte av å levere en mer virkningsfull og relevant læringsopplevelse som er på linje med organisasjonens egen misjon og visjon. Elever vil ha enda mer nytte fordi utdanningstjenesten de mottar kan være mer personlig og tilpasset deres behov, og til slutt føre til bedre læringsutbytte.

Ved å tilgjengeliggjøre et omfattende sett med praksiser som er anvendelige for leverandører av læringstjenester over hele linjen, vil ISO 21001 bidra til å bygge en sterkere utdanningssektor og gi positive ringvirkninger når det gjelder å stimulere innovasjon og økonomi.

Rådgiving i implementering

For å bistå organisasjoner og bedrifter med å ta i bruk
ISO 21001 tilbyr Standard Online rådgivingstjenester for implementering av standarden i organisasjonen. 

Les mer om rådgiving i
ISO 21001

Sist oppdatert: 2022-06-21

NOK 969,00 (eks. mva)

Utdanningsorganisasjoner — Ledelsessystemer for utdanningsorganisasjoner — Krav og veiledning

SpråkNorskUtgave: 1 (2022-03-25)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 893,00 (eks. mva)

Utdanningsorganisasjoner — Ledelsessystemer for utdanningsorganisasjoner — Krav og veiledning

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang