Hva inneholder ISO 20121?

NS-ÌSO 20121 har et forord, en orientering om standarden, ti hovedkapitler og tre tilleggskapitler.

Innholdet i ISO 20121:

Forord
Orientering
1 Omfang
2 Normative referanser
3 Termer og definisjoner

Organisasjonens kontekst
4.1 Å forstå organisasjonen og dens kontekst
4.2 Å forstå og oppfylle behovene til og forventningene hos interessepartene
4.3 Å bestemme omfanget av ledelsessystemet for bærekraftige arrangementer
4.4 Ledelsessystem for bærekraftige arrangementer
4.5 Prinsipper for bærekraftig utvikling, erklæring om formål og verdier

Lederskap
5.1 Lederskap og forpliktelse
5.2 Policy
5.3 Organisasjonens roller, ansvar og myndighet

Planlegging
6.1 Tiltak for å møte risikoer og muligheter
6.2 Hensikter for bærekraftige arrangementer og hvordan de skal oppnås

Støtte
7.1 Ressurser
7.2 Kompetanse
7.3 Bevisstgjøring
7.4 Kommunikasjon
7.5 Dokumentert informasjon

Drift
8.1 Driftsplanlegging og kontroll
8.2 Håndtering av endrede aktiviteter, produkter og tjenester
8.3 Styring av leveransekjede

Evaluering av prestasjon
9.1 Prestasjon i forhold til styrende prinsipper for bærekraftig utvikling
9.2 Overvåking, måling, analyse og evaluering
9.3 Intern revisjon
9.4 Ledelsens gjennomgang

10 Forbedring
10.1 Avvik og korrigerende tiltak
10.2 Kontinuerlig forbedring

Tillegg A – Veiledning for planlegging og iverksetting av denne internasjonale standarden
Tillegg B – Styring av leveransekjede
Tillegg C – Evaluering

DiskusjonHvem har utarbeidet standarden?
Delegasjoner av eksperter fra nasjonale standardiseringsorganisasjoner fra 25 land har utarbeidet ISO 20121, og ytterligere 10 land har deltatt som observatører. Åtte interesseorganisasjoner fra arrangementssektoren eller med en sterk interesse for bærekraft har også vært med.

ISO 20121, som ble utgitt 15. juni 2012, er utarbeidet av arrangementssektoren for arrangementssektoren i rammen av ISO-prosjektkomiteen ISO/PC 250 Sustainability in event management.

Sist oppdatert: 2021-04-26