Hvorfor bærekraftige arrangementer?

For å håndtere problemene i verden mest mulig effektivt, kreves det at mennesker bidrar med sin energi og handler i fellesskap. Den visuelle verden på internett og sosiale medier skaper store nye muligheter, men det betyr ikke at effektiviteten, begeistringen og gleden over å møtes ansikt til ansikt på arrangementer forsvinner.

Hender som bærer et treArrangementer gjennomføres i alle former og størrelser. Fra rockekonserter til olympiske leker. Fra årsmøtet for en samling av små og mellomstore bedrifter til internasjonale varemesser. Fra grillfest i nabolaget for å samle inn penger til skoletur til politiske toppmøter mellom ledere på globalt nivå.

Arrangementer gjennomføres "for å gjøre noe hyggelig" (og ingenting er galt med det!), eller de kan være anledninger for å undertegne internasjonale traktater eller handelsavtaler, oppnå idrettslige resultater eller skape forståelse mellom ulike samfunn, land og kulturer.

Men arrangementer har en bakside. "Den store opplevelsen vi hadde i dag" kan etterlate problemer som må løses i morgen. Når mennesker samles, særlig om antallet er stort, kan det belaste lokale ressurser som vann og energi, skape betydelige mengder avfall eller spenninger som er knyttet til kultur, eller oppstår i de nærmeste omgivelsene. En tilleggsutfordring er alle de forskjellige partnerne og leverandørene som skal være med å organisere eller yte tjenester til arrangementet. Derfor har individuelle arrangører eller selskaper begynt å utvikle verktøy for å møte én eller flere av disse utfordringene.

Det som gjør NS-ISO 20121 så viktig, er at den gir de siste og beste løsningene for arrangementssektoren på verdensbasis fordi den har blitt utarbeidet av representanter fra nettopp denne sektoren i et internasjonalt forum. Den håndterer arrangementsektorens utfordringer i alle de tre dimensjonene av bærekraft på alle trinn i leveransekjeden.

Hvem har nytte av NS-ISO 20121?
NS-ISO 20121 er til nytte for alle aktører som er involvert i organiseringen av et arrangement, på alle stadier av leveransekjeden.

NS-ISO 20121 kan blant andre være nyttig for:

  • Arrangører
  • Eiere av arrangementet
  • Arbeidskraft
  • Leveransekjede (for eksempel cateringselskaper, tribunekonstruktører og transportselskaper)
  • Bidragsytere
  • Deltakere
  • Lovgivende myndigheter
  • Samfunnet

Sist oppdatert: 2021-03-08