Konferansedeltakerne om egen miljøbevissthet

Miljøkrav er ikke tilstrekkelig integrert i virksomhetenes innkjøpspolitikk. Det sier flertallet av deltakerne på Standard Norges konferanse "Veien til et grønt skifte" i en undersøkelse gjennomført i forkant av konferansen, 3. mai.

Når statens nye krav til grønnere innkjøp etterhvert innføres, vil dette bildet trolig endre seg. Kun 24 % av 102 respondenter sier at dette er helt på plass i egen virksomhet. Ved private innkjøp er bildet enda litt dystrere. Kun 17 % ser helt enig i påstanden "Miljøhensyn er viktig når jeg gjør private innkjøp".

Nesten 66 % av resondentene er miljøsertifisert, flertallet etter ISO 14001 (47 %). 66 % kommer fra privat virksomhet.

Se hva deltakerne på konferansen "Veien til et grønt skifte" har svart i undersøkelsen.

Sist oppdatert: 2016-05-04