Bølger
Foto: Johannes Jansson/ norden.org

Økodesign

Virksomheter som produserer, importerer eller markedsfører energirelaterte produkter, bør kjenne til Økodesigndirektivet. Målet med direktivet er å beskytte miljøet, redusere produkters potentielle miljøpåvirkning og hjelpe forbrukerne til å velge energieffektive produkter. Europeiske standarder, også utgitt som Norsk Standard, fungerer som hjelpemidler for å ivareta krav i direktivet.

I Norge er det NVE som er ansvarlig myndighet for innføringen av Økodesigndirektivet i det nasjonale lovverket. Økodesigndirektivet fra 21. oktober 2009 gir rammene for fastleggelse av krav til miljøvennlig design av energirelaterte produkter. Dette er et rammedirektiv som gir en overordnet beskrivelse av reglene på området. Økodesigndirektivet setter krav til CE-merking på produktene.

Detaljerte produktrelaterte forordninger er knyttet til direktivet, og i Norge har vi fått Økodesignforskriften (lenke til lovdata) som skal sikre implementeringen. Mange av produktene som omfattes av Økodesignforskriften, blir også omfattet av Energimerkeforskriften (lenke til lovdata).

Standardiseringens rolle
EU har gitt de europeiske standardiseringsorganisasjonene CEN og CENELEC mandat til å utvikle europeiske standarder som skal vise samsvar med krav i Økodesigndirektivet og de produktrelaterte forordningene.

Noen standarder er utviklet, noen er under revisjon og noen nye er i ferd med å bli utviklet. Mandatene sier noe om hvilke områder standardiseringen skal foregå innenfor.
Les om mandatene fra EU til CEN og CENELEC knyttet til Økodesign (lenke til CEN-CENELEC sine nettsider).

Økodesignkrav lages til flere og flere nye produkter, stadig nye grupper blir omfattet av direktivet og med jevne mellomrom har EU-kommisjonen en gjennomgang av direktivet. Første versjon var «Energy Using Products» fra 2005 og dagens versjon fra 2009 er «Energy Related Products».

Dagens versjon har særlig fokus på energibruk og -effektivitet i bruksfasen av et produktet. Etter hvert vil også andre temaer som for eksempel forurensning og biologisk mangfold bli omfattet av direktivet. Da vil det også komme nye mandater til de europeiske standardiseringsorganisasjonene.
Les om hvilke europeiske standarder det refereres til i Økodesigndirektivet og Energimerkedirektivet (lenke til EUs nettsider).

Mer informasjon på eksterne nettsteder
Om Økodesigndirektivet på europalov.no
Om økodesign på NVEs nettsider
Om økodesign på Norsk Industris nettsider
Om økodesign på CEN og CENELEC sine nettsider
"Ecodesign standardization helps preserve resources" på CEN og CENELEC sine nettsider

Kontaktpersoner

Knut Jonassen
Prosjektleder
900 33 026 / kjo@standard.no

Salg

salg@standard.no

Utvalgte standarder

NOK 775,00 (eks. mva)

Miljøstyringssystemer — Retningslinjer for inkorporering av økodesign (ISO 14006:2011)

SpråkEngelskUtgave: 2011-07 (2011-10-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Guide for håndtering av miljøspørsmål i produktstandarder

SpråkNorskUtgave: 1 (2010-10-04)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang