Bølger
Foto: Johannes Jansson/ norden.org

Økodesign

Virksomheter som produserer, importerer eller markedsfører energirelaterte produkter, bør kjenne til Økodesigndirektivet. Målet med direktivet er å beskytte miljøet, redusere produkters potentielle miljøpåvirkning og hjelpe forbrukerne til å velge energieffektive produkter. Europeiske standarder, også utgitt som Norsk Standard, fungerer som hjelpemidler for å ivareta krav i direktivet.

I Norge er det NVE som er ansvarlig myndighet for innføringen av Økodesigndirektivet i det nasjonale lovverket. Økodesigndirektivet fra 21. oktober 2009 gir rammene for fastleggelse av krav til miljøvennlig design av energirelaterte produkter. Dette er et rammedirektiv som gir en overordnet beskrivelse av reglene på området. Økodesigndirektivet setter krav til CE-merking på produktene.

Detaljerte produktrelaterte forordninger er knyttet til direktivet, og i Norge har vi fått Økodesignforskriften (lenke til lovdata) som skal sikre implementeringen. Mange av produktene som omfattes av Økodesignforskriften, blir også omfattet av Energimerkeforskriften (lenke til lovdata).

Standardiseringens rolle

EU har gitt de europeiske standardiseringsorganisasjonene CEN og CENELEC mandat til å utvikle europeiske standarder som skal vise samsvar med krav i Økodesigndirektivet og de produktrelaterte forordningene.

Kontaktpersoner

Knut Jonassen
Prosjektleder
900 33 026 / kjo@standard.no

Salg

salg@standard.no

Utvalgte standarder

NOK 630,00 (eks. mva)

Guide for håndtering av miljøspørsmål i produktstandarder

SpråkNorskUtgave: 1 (2010-10-04)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang