Kjerneområder i ISO 26000

For å definere omfanget av en organisasjons samfunnsansvar, finne fram til relevante emner og gjøre prioriteringer, anbefaler NS-ISO 26000 at en del kjerneområder settes på dagsorden.

Illustrasjon kjerneområdene ISO 26000

 

Kjerneområder og emner

Ref. punkt i standarden

Kjerneområde: Organisasjonsstyring

6.2

Kjerneområde: Menneskerettigheter

6.3

Emne 1: Tilbørlig aktsomhet

6.3.3

Emne 2: Risikosituasjoner som gjelder menneskerettigheter

6.3.4

Emne 3: Å unngå å bli medskyldig

6.3.5

Emne 4: Å håndtere klagemål

6.3.6

Emne 5: Diskriminering og sårbare grupper

6.3.7

Emne 6: Sivile og politiske rettigheter

6.3.8

Emne 7: Økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter

6.3.9

Emne 8: Grunnleggende prinsipper og rettigheter i arbeidslivet

6.3.10

Kjerneområde: Arbeidsforhold

6.4

Emne 1: Ansettelse og ansettelsesforhold

6.4.3

Emne 2: Arbeidsvilkår og sosiale velferdsordninger

6.4.4

Emne 3: Dialog mellom partene i arbeidslivet

6.4.5

Emne 4: Arbeidsmiljø

6.4.6

Emne 5: Menneskelig utvikling og opplæring på arbeidsplassen

6.4.7

Kjerneområde: Miljøet

6.5.

Emne 1: Forebygging av forurensning

6.5.3

Emne 2: Bærekraftig ressursbruk

6.5.4

Emne 3: Skadebegrensning av og tilpasning til klimaendringer

6.5.5

Emne 4: Beskyttelse av miljøet, biologisk mangfold og gjenoppretting av naturområder

6.5.6

Kjerneområder: Hederlig virksomhet

6.6

Emne 1: Korrupsjonsbekjempelse

6.6.3

Emne 2: Ansvarlig politisk engasjement

6.6.4

Emne 3: Hederlig konkurranse

6.6.5

Emne 4: Fremming av samfunnsansvar i verdikjeden

6.6.6

Emne 5: Respekt for eierrettigheter

6.6.7

Kjerneområde: Forbrukerspørsmål

6.7

Emne 1: Hederlig markedsføring, saklig og upartisk informasjon og rimelige avtaleformer

6.7.3

Emne 2: Beskyttelse av forbrukernes helse og sikkerhet

6.7.4

Emne 3: Bærekraftig forbruk

6.7.5

Emne 4: Kundeservice, brukerstøtte og løsing av klagemål og tvister

6.7.6

Emne 5: Beskyttelse av forbrukernes persondata og personvern

6.7.7

Emne 6: Tilgang til grunnleggende tjenester

6.7.8

Emne 7: Opplæring og bevisstgjøring

6.7.9

Kjerneområde: Lokalsamfunnsengasjement og -utvikling

6.8

Emne 1: Å engasjere seg i lokalsamfunnet

6.8.3

Emne 2: Utdanning og kultur

6.8.4

Emne 3: Sysselsetting og yrkesopplæring

6.8.5

Emne 4: Utvikling av og tilgang til teknologi

6.8.6

Emne 5: Å skape velstand og inntekter

6.8.7

Emne 6: Helse

6.8.8.

Emne 7: Sosial investeringsvirksomhet

6.8.9.

Sist oppdatert: 2014-01-07