Samfunnsansvar på YouTube

Her kan du finne ulike videofilmer som er laget i tilknytning til samfunnsansvar og den internasjonale standarden NS-ISO 26000. Blant annet kan du se et intervju med ISOs generalsekretær Rob Steele.

Se ISOs film om samfunnsansvar "Today, I have a dream".

Lanseringsseminar av NS-ISO 26000 i Norge, 8. desember 2010

Statssekretær Rikke Lind

Opptak fra lanseringsseminaret av NS-ISO 26000, del 1 (filmen er tatt bort fra YouTube, og derfor ingen lenke)

Leder av standardiseringskomiteen Staffan Söderberg

Opptak av lanseringsseminaret av NS-ISO 26000, del 2 (filmen er tatt bort fra YouTube, og derfor ingen lenke)

Intervju med innledere og deltakere fra lanseringen av NS-ISO 26000
Sven Mollekleiv, Det Norske Veritas
Rikke Lind, statssekretær i Nærings- og handelsdepartementet
Staffan Söderberg, leder av standardiseringskomiteen, WWF Sverige
Cathrine Dehli, Choice Hotels

Hva mener de om ISO 26000 andre steder i verden?
Rob Steele, ISOs generalsekretær
Jonathon Hanks, Sør-Afrika
Sadie Homer, Consumers International
Dante Pesce, Chile
Li Li, Kina
Bob White, Canada

Intervju med ISOs generalsekretær Rob Steele om ISO 26000
Rob Steele, del 1
Rob Steele, del 2
Rob Steele, del 3
Rob Steele, del 4

Intervjuer i forbindelse med seminar om samfunnsansvar, mai 2010
Einar Flydal, leder av speilkomiteen for samfunnsansvar
Erik Lundeby, seniorrådgiver i NHO
Heidi von Weltzien Høivik, professor i forretningsetikk og ledelse ved BI
Anja Thomsen, rådgiver i Utenriksdepartementet

Sist oppdatert: 2021-04-26