Halvdagsseminar - Veien til et grønt skifte

Standard Norge inviterer til lansering av standarden ISO 14004 om miljøledelse tirsdag 3. mai kl 1200 - 1530 på Victoria kino i Oslo.
Jeg ønsker å delta på lanseringen:
Jeg ønsker lunsj: