Kurs og arrangementer

Andre kurs

Her vil du finne kurs som ikke naturlig hører inn under kategoriene ovenfor. Dette kan for eksempel være kurs i Petroleum/NORSOK, Aquakultur, Universell utforming, sveising med fler.