Kurs og arrangementer

Andre kurs

OBS!

Alle kurs i regi av Standard Norge/Standard Online utsettes inntil videre grunnet retningslinjer i forbindelse med Korona-viruset for konsernet Standard Norge.

Her vil du finne kurs som ikke naturlig hører inn under de øvrige kategorier. Dette kan for eksempel være kurs i Petroleum/NORSOK, Aquakultur, Universell utforming, sveising med flere.