Arrangement fra Standard Norge

Her finner du en oversikt over alle konferanser, seminarer og øvrige arrangementer i regi av Standard Norge, og som ikke inngår som en del av frokostmøtene Standard Morgen. Når vi lanserer nye standarder, inviterer vi til lanseringsseminar. Disse blir annonsert på forsiden vår som nyheter.

 

Kan du tenke deg å delta i arbeidet med å lage standarder? Vi tilbyr to kurs som skal gi komitémedlemmer og andre interessenter en grunnleggende kunnskap om standardiseringsarbeid og det å delta i standardiseringskomiteer.

2018-04-25

Mer om Kurs i standardisering 20. september og 30. oktober 2018
 

Standarden for brukerstyrt personlig assistanse (BPA) ble nylig utgitt i ny versjon. Vi har også utgitt en ny kontraktstandard for helsetjenester. Disse standardene blir presentert på et seminar i Oslo 1. februar. Der vil ulike aktører fortelle om sin erfaring med BPA-standarden.

2018-01-08

Mer om Seminar: Fritt valg i hjemmet - revidert standard for BPA og ny kontraktstandard for helsetjenester
 

Standarden for brukerstyrt personlig assistanse (BPA) ble nylig utgitt i ny versjon. Vi har også utgitt en ny kontraktstandard for helsetjenester. Disse standardene blir presentert på et seminar på Værnes 14. februar. Der vil ulike aktører fortelle om sin erfaring med BPA-standarden.

2018-01-08

Mer om Seminar: Fritt valg i hjemmet - revidert standard for BPA og ny kontraktstandard for helsetjenester (Trøndelag)
 

Denne standarden har blitt en viktig referanse for mange virksomheter som jobber målrettet og systematisk med energieffektivisering. I forbindelse med revisjon av standarden inviterer vi til seminar i Trondheim 29. januar.

2017-12-11

Mer om Seminar: Revisjon av standarden for energiledelse ISO 50001 – hvor er vi?
 

Standarden for brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er nettopp revidert og utgitt i ny versjon, og vi har utgitt en ny kontraktstandard for helsetjenester. Begge disse standardene blir presentert på et seminar i Stavanger 28. november. Der vil også ulike aktører fortelle litt om sin erfaring med BPA-standarden etter at den har vært i bruk siden 2011.

2017-11-01

Mer om Seminar: Fritt valg i hjemmet - revidert standard for BPA og ny kontraktstandard for helsetjenester (Stavanger)
 

ISO/TC 184/SC 4 Industrial data – også ofte omtalt som STEP - holder sitt neste møte i Oslo/Sandvika i mai. I den anledning arrangeres et åpent møte, Industridagen, onsdag 10. mai, om interoperabilitet av industrielle data, dvs. integrering, utveksling og kvalitetsmåling av industrielle data som brukes for eksempel i CAD/CAE, PLM, ILS-LCI og BIM.

2017-04-06

Mer om Seminar om interoperabilitet av industrielle data
 

Rundt 20 % av befolkningen opplever i dag at de har problemer knyttet til bruk av offentlig transport. Samtidig er likeverdig tilgang til transport avgjørende for å delta i arbeidslivet, ta utdanning og ha et sosialt liv. Nå lanserer Standard Norge tre norske standarder som hjelper bestillere og leverandører når det gjelder anskaffelser.

2017-03-29

Mer om Lansering 2. mai: Vi setter standarden for universell utforming av persontransport
 

Kan du tenke deg å delta i arbeidet med å lage standarder? Vi tilbyr to kurs som skal gi komitémedlemmer og andre interessenter en grunnleggende kunnskap om standardiseringsarbeid og det å delta i standardiseringskomiteer.

2016-10-03

Mer om Kurs i standardisering 6. mars og 10. april 2018
 

Kan du tenke deg å delta i arbeidet med å lage standarder? Vi tilbyr to kurs som skal gi komitémedlemmer og andre interessenter en grunnleggende kunnskap om standardiseringsarbeid og det å delta i standardiseringskomiteer.

2016-10-03

Mer om Kurs i standardisering 19. september og 17. oktober 2017
 

Hvordan kan standarder brukes for å øke markedsmulighetene for europeisk virksomheter, og hvordan kan standarder brukes for å ivareta krav fra myndighetene både europeisk og nasjonalt? Standard Norge inviterer til seminar 28. september for å belyse dette.

2016-07-19

Mer om Seminar: Vekst i Europa ved bruk av standarder
1 2 > »