Bygg med solcellepanel på taket
Visund, Forsvarsbyggs anlegg med solcellepanel på taket (foto: Forsvarsbygg)

Hvordan skal vi beregne klimagassutslippene fra bygg?

Omstilling til lavutslippssamfunnet gir oss store utfordringer, men også muligheter. Tirsdag 14. august kan du høre noen caser om hvordan byggsektoren viser vei mot lavutslippssamfunnet.

Standard Norge i samarbeid med Civitas inviterer til seminar.

Når: Tirsdag 14. august kl. 1500 - 1600

Hvor: Lilandgården, Arkitekturgata (Torvgaten 10)

Byggsektoren er helt sentral i utformingen av morgendagens lavutslippssamfunn. Vi har utarbeidet en Norsk Standard for livsløpsbaserte klimagassberegninger for bygninger, NS 3720, som snart utgis. Bruk av resultater og analyser basert på metoden som er beskrevet i standarden vil gi grunnlag for endringer av rutiner, arbeidsmåter og praksis for byggherrer, arkitekter, entreprenører, rådgivere, byggevareprodusenter, myndigheter og eiendomsforvaltere. Hør noen case som viser hvordan sektoren kan vise vei mot lavutslippssamfunnet.

Se også siden om arrangementet på Arendalsuka.no!

Medvirkende

Eivind Selvig
   Eivind Selvig, cand. scient., Civitas og leder av standardiseringskomiteen som har utarbeidet NS 3720

Kontakt:
Marit Sæter, direktør kommunikasjon, Standard Norge, 970 27 956

Du er kanskje også interessert i dette arrangementet: Byggsektorens klimaspor fra vugge til grav.

Les mer om Standard Norges arrangementer på Arendalsuka.

LES OGSÅ:

Bygning blir speilet i vinduet på operahuset i Oslo.

En bærekraftig framtid med grønnere bygg

Hvor bærekraftige er byggene vi bor og jobber i? Under norsk ledelse har internasjonale eksperter blitt enige om en metode for å vurdere byggevarers bærekraft.

Sist oppdatert: 2018-08-01