Miljøledelseskonferansen 2020

Miljøledelseskonferansen 2020

Vi inviterer til årets faglige møtepunkt for alle som er opptatt av bærekraft og grønn vekst. På årets konferanse setter vi fokus på miljøledelse 2.0, og hvordan nye krav til bærekraftig omstilling krever nye måter å drive en organisasjon på.

Vi presenterer morgendagens miljøledelsessystemer og gir råd og inspirasjon til hvordan du skal lykkes med: 

➔ systematisk arbeid med miljø i kjernevirksomhet og strategisk ledelse

➔ ansvarlighet og kvalitet i hele verdikjeden

➔ grønn og sirkulær innovasjon

➔ bærekraftig forretningsmodellering

➔ Bidra til FNs bærekraftsmål

 

12. mars 2020 på Oslo Kongressenter

Finn veien til Oslo Kongressenter

Påmelding

 

Program

07.30-08.15 Registrering og kaffe
08.30-08.45
Kulturell åpning
Kaia Dahle Nyhus, forfatter
08.50-09.00
Miljøledelse som verktøy for å gjennomføre grønn omstilling i Norge. 
TBA
09.00-09.20

Forbi bærekraft – hvordan kan man gå fra globale mål, til lokale utfordringer
og konvertere
disse til innovasjonsmuligheter på tvers av sektorer.
Mads Bruun Høy, partner i Æra
09.20-09.50
Grønn endringsledelse: Fra grønne ambisjoner til grønn praksis.
Rune Sjøhelle, kommunikasjon- og endringsekspert i Footprint
09.50-10.10
Det grønne skiftet må skje på arbeidsplassen. Arbeidsgiver- og
arbeidstakersiden i felles løft for bærekraft.

Ivar Horneland Kristensen, adm. dir i Virke
10.10-10.30 Pause
10.30-10.40
Ungdom er lei av prat og fine avtaler. Nå må det handling til.  
Sofie Nordvik, ungdomsdelegat på Klimatoppmøtet i Madrid 2019
10.40-10.55
Case 1: Slik lykkes "Årets Miljøfyrtårn 2019" med fremoverlent lederskap og
innovative bærekraftige løsninger.

Ann-Kristin Ytreberg, daglig leder i Miljøfyrtårn og Erling Ølstad, adm. dir. i Mester Grønn
10.55-11.10
Case 2: Oslo kommunes arbeid med bærekraftig og redusert forbruk. 
Astrid Johanne Svensson, rådgiver bærekraft og forbruk i Oslo kommune
11.10-11.25
Case 3: Systematisk arbeid med standarder åpner nye markeder
og gir mer miljøvennlig, effektiv og lønnsom drift.

Vegar Kristoffersen, adm. dir i Recover Nordic, og Jacob Mehus, adm. dir. Standard Norge
11.25-11.45
Det store bildet og det konkrete ansvaret.
Nina Jensen, CEO i REV Ocean

 

Paralellsesjon 1 (Miljøfyrtårn)

Øk farten og finn retningen i den grønne omstillingen. Miljøfyrtårn gir deg verktøyene.

 12.30-13.00  Miljøledelse inn i fremtiden.
 13.00-13.30  Løft miljøansvaret fra et skrivebord til hjørnekontoret – og oppnå forankring i ledelsen.
 13.30-14.00  Utvid fokus fra miljøvennlig drift til arbeid med grønne verdikjeder.
 14.00-14.15  Pause
 14.15-14.45  Gå fra fokus på statisk måling til et levende styringsverktøy.
 14.45-15.15  Ta steget fra etablerte sannheter til grønn innovasjon.
 15.15-15.30  Avslutning – la oss bare gjøre det!

 

Paralellsesjon 2 (Standard Norge)

Standarder bygger bærekraftige byer – ISO viser hvordan.

- Program kommer

 

Paralellsesjon 3 (Miljørytårn)

Miljøledelse som drivkraft i kommunenes grønne omstilling.

- Program kommer. 

 

Påmelding

 

Les mer om foredragsholdere og programmet: 
Miljøldelseskonferansen 2020 på Miljøfyrtårns nettsider

 

Arrangører:

Sist oppdatert: 2020-01-27