Verdiskapning gjennom mangfoldsledelse

Mangfoldsledelse handler om styrken i ulikhetene og å bruke potensialet i mangfoldet. Velkommen til vårt seminar under Arendalsuka!

I samarbeid med Senter for likestilling/Universitet i Agder og Seema inviterer Standard Norge til seminar om verdiskapning gjennom mangfoldsledelse.

Tid: Onsdag 15. august 2018 klokken 1200-1315

Sted: Arendalsuka, UiA-teltet på Langbryggen

Hør hvordan Loveleen Rihel Brenna forklarer hva mangfoldsledelse er:

Regjeringsplattformen sier at «alle skal i arbeid», men hvordan skal vi få til det i praksis? Mangfoldsledelse kan være ett av svarene. Mangfold er en naturlig del av ethvert samfunn. Det er ikke et problem som skal løses, men en mulighet som bør tas i bruk. Dette vil gjelde mennesker som har forskjellig kjønn, alder, etnisk bakgrunn, religion, kultur, språk, kompetanse, seksuell legning og funksjonsnivå.

Mangfold er en styrke for samfunnet og den enkelte virksomhet, men for å hente ut fordelene kreves gode systemer og en hensiktsmessig ledelse. Hvordan skal dette gjøres? Kan den nye standarden, NS 11201, for mangfoldsledelse være det verktøyet virksomheter trenger for å dra ut fordelene og styrkene som mangfoldet representerer?

Program

Innlegg:

  • Kristin Holm Jensen, statssekretær i  Kunnskapsdepartementet
  • Loveleen Brenna, daglig leder, Seema
  • Jacob Mehus, administerende direktør, Standard Norge

Paneldebatt:

  • Kristin Holm Jensen, statssekretær i  Kunnskapsdepartementet
  • Loveleen Brenna, daglig leder, Seema
  • Margret Hagerup, stortingsrepresentant for Høyre, medlem av arbeids- og sosialkomiteen
  • Inger Lise Blyverket, direktør for avdelingen Politikk og forhandlinger, Virke
  • Pia Sofie Walle, Leadership and Diversity Manager, IKEA Norge
  • Helga Aune, direktør/advokat Ph.d, Adv.fa. PwC
  • Elin Ørjasæter, førstelektor og samfunnsdebattant

I tillegg til arrangørene er også Fagforbundet, Porsgrunn kommune, Ullensaker kommune, IMDi og IKEA viktige medspillere i planleggingen og gjennomføringen av arrangementet.

Se også siden om arrangementet på Arendalsuka.no!

Kontakt: 
Kommunikasjonsrådgiver Einar Morten Lassesen Standard Norge, 410 17 199

Emneknagger

Disse er aktuelle i forbindelse med arrangementet:

#mangfoldsledelse
#norskstandard
#arendalsuka

Standard Norge har flere arrangementer på Arendalsuka

Sist oppdatert: 2018-08-13