Mopping av hvitt gulv

Seminar: Økt seriøsitet i renholdsbransjen

Hvordan kan man sikre at rent er rent og at avtalen mellom oppdragsgiver og leverandør av renholdstjenester skinner like mye som det gjør i rengjorte kriker og kroker? Å bruke standardene NS-INSTA 800 Rengjøringskvalitet og NS 8431 Alminnelige kontraktsbestemmelser om levering av renholdstjenester, kan være en løsning. Fredag 25. november inviterer Standard Norge i samarbeid med Virke, NHO Service og Arbeidstilsynet til seminar i Trondheim om standarder for renhold.

NS-INSTA 800 kan legges til grunn for renholdskontrakter slik at oppdragsgiver og leverandør kan har lik forståelse av hvilken kvalitet på renholdet som skal leveres. Ved å bruke standardkontrakten i NS 8431 er man sikker på å få en tjeneste som tilfredsstiller dagens krav, også de lovpålagte, til et profesjonelt og ryddig samarbeid. Samtidig bidrar bruken av begge disse standardene til å fremme seriøsitet i bransjen.

I media ha vi kunnet lese oppslag knyttet til aksjoner mot økonomisk kriminalitet blant annet i renholdsbransjen. Denne typen søkelys på bransjen kan gi negative ringvirkninger på alle de seriøse aktørene i bransjen. Da er det viktig å ha orden og system, og bruk av standardkontrakt kan være en måte å vise dette på. Samtidig er det viktig at partene er enige om hva som er «rent» og det er nettopp det NS-INSTA 800 kan brukes til.

På seminaret vil det bli presentert hvordan kontraktstandarden kan brukes, erfaringer med bruk av både renholdsstandarden og kontraktsstandarden, det blir vist hvordan de kan brukes, hvordan man kan påvirke revisjonen av NS-INSTA 800 og hvordan standardene inngår i arbeidet med å rydde opp i de økonomiske og juridiske forholdene knyttet til kjøp av renholdstjenester.

Når: fredag 25. november 1200-1500 (lett lunsj serveres fra kl. 1130)

Hvor: Arbeidstilsynet, Statens hus, Prinsensgate 1, Trondheim

Program

1130

Lunsj

1200    

Velkommen

Hvorfor skal kontraktstandarden NS 8431 brukes?
Stein Johnsen, Virke

Arbeidstilsynets satsing på lovlig kjøp av renholdstjenester
Kari Birkeland, Arbeidstilsynet

Praktisk erfaring med NS 8431 og INSTA 800
Tom G. Tollefsen, ISS Facility Services AS

Innkjøp av renholdstjenester
Gunda Djupvik, NAV

Revisjon av INSTA 800
Trine Tveter, Standard Norge

1500

Slutt

Det er gratis å delta.

Påmelding

Bærekraftig arrangement
Vi ønsker at våre arrangementer skal ha en mest mulig bærekraftig profil. Vi oppfordrer derfor deltakerne til å reise kollektivt. Dersom du har meldt deg på og senere ombestemmer deg, er det fint om vi får beskjed slik at vi unngår å sitte igjen med overflødig mat.

Kontaktinformasjon
Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med Tove N. Grønseth eller Trine Tveter per e-post eller ring Standard Norge på telefon 67 83 86 00

Sosiale medier
Bruk emneknaggen #renhold dersom du vil legge ut meldinger eller bilder.

Sist oppdatert: 2016-10-31