Knapper i en heis

Standard Morgen: Bruk av heis til evakuering (høringsmøte)

Standard Norge har nå på offentlig høring en ny Norsk Standard for bruk av heis til evakuering – NS 3807. Fredag 6. desember inviterer vi til frokostmøte hvor høringsforslaget prNS 3807 blir presentert.

Kravene for tilgjengelighet i bygninger for alle – inklusive personer med nedsatte funksjonsevne – er stadig økende. At flere brukergrupper får tilgang, medfører også skjerpede krav til løsninger for evakuering.

Dersom brannalarmen utløses, skal en heis tilfredsstille krav i standarden i NS-EN 81-73 Heisers virkemåte i tilfellet brann. Dette innebærer blant annet at heisen går til sikker stopp. Bestemmelsene i NS 3807 er tenkt benyttet til å etablere en presis angivelse av det tidspunkt hvor utløst brannalarmanlegg skal gi heisen signal om sikker stans.

Standarden definerer områder rundt en heis som overvåkes av et automatisk brannalarmanlegg. Disse områdene benevnes som sikker heissone. En sikker heissone kan etableres som et fysisk område som omsluttes av vegger og overvåkes av et automatisk brannalarmanlegg, eller som et logisk område hvor brannalarmanlegget ivaretar overvåking av skillet mellom sikker sone og områdene rundt.

Ved å etablere slike sikre heissoner oppnår man at mange heiser kan være i drift i noe lengre tid enn dagens praksis tillater, og at heisen kan brukes til evakuering i denne ekstra tiden. Dette innebærer at for svært mange bygg i Norge vil det gi økt kapasitet til evakuering, og det gjør det lettere å evakuere personer med nedsatt funksjonsevne.

Meld deg på frokostmøtet for å få tidlig kjennskap til innholdet i standarden. Du kan også laste ned høringsforslaget via vårt system «Høring på nett», men det er ikke nødvendig for å ha glede av frokostmøtet. (Dersom standarden ikke vises i tabellen betyr det at den fysisk ikke er lagt ut på høring enda.)

Tid: 6. desember 2019 kl. 08.30-10.30 (frokost fra kl. 08.00)

Sted: Standard Norges lokaler i Mustads vei 1 på Lilleaker i Oslo (se vår reisebeskrivelse

Program

0830 Velkommen – innledning
Einar Morten Lassesen, Standard Norge
  Bakgrunn og prosess med nye standarden, NS 3807
Knut Løe, Standard Norge
  Standardens oppbygging
Jarl Tonning, NOKAS AS og leder av arbeidsgruppen som har utarbeidet høringsforslaget
  Universell utforming i standardisering og det videre arbeidet med handlingsplaner for universell utforming
Olav Bringa, seniorrådgiver, Kulturdepartementet
  Åpent forum - Kommentarer og spørsmål
(flere deltakere i standardiseringskomiteen vil være til stede)
1030 Avslutning

Vi tar forbehold om at det kan bli gjort endringer i programmet.

Det er gratis å delta.

Påmelding

Bærekraftig arrangement

Vi ønsker at våre arrangementer skal ha en mest mulig bærekraftig profil. Vi oppfordrer deltakerne til å reise kollektivt. Dersom du har meldt deg på og senere ombestemmer deg, er det fint om vi får beskjed slik at vi unngår å sitte igjen med overflødig mat.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med Tove N. Grønseth per e-post eller ring Standard Norge på telefon 67 83 86 00.  

Sosiale medier

Bruk emneknaggen #standardmorgen dersom du vil legge ut meldinger eller bilder.

Sist oppdatert: 2019-11-22