Hender ved laptop skriver binær kode for sikkerhet

Standard Morgen: Cybersikkerhet og personvern i krisetider – er truslene de samme?

Mange av truslene som har blitt rapportert under koronapandemien, er de samme som før, men det rapporteres om flere digitale angrep som er mer målrettede og avanserte. Vi kjenner noen av utfordringene, men hva er løsningene, har vi verktøykassen og hvem kan bidra? Standard Norge inviterer til frokostmøte tirsdag 27. oktober om informasjonssikkerhet, cybersikkerhet og personvern.

Tid: 27. oktober kl. 0830 – 1100
Sted: Webinar (lenke vil bli sendt til dem som melder seg på)
Påmelding: Se lenger ned på siden

Et trygt digitalt samfunn innebærer at vi må drive forebyggende arbeid mot digitale hendelser som truer sentrale samfunnsfunksjoner og verdiskapingen i Norge. Et lite land som Norge kan derimot ikke løse slike utfordringer alene. Cybersikkerhet i praksis innebærer behov for tversektorielt samarbeid, også over landegrensene. Et eksempel er internasjonalt samarbeid for læring og utveksling av erfaringer som vil bidra til et sikrere og mer robust digitalt samfunn. Standardiseringen er en arena for å få til slikt samarbeid, både nasjonalt og internasjonalt.

Cybertrusler utgjør en stor risiko for mange virksomheter. Å sikre verdier, leveranser og informasjon, og samtidig ivareta krav til personvernet stiller store krav til robuste IKT-systemer. Alle virksomheter må starte i riktig ende med å demme opp for mulige cyberangrep ved å innføre tiltak for sikring, måling og forbedring.

Undersøkelser viser at vi har store nasjonale utfordringer med tanke på å utdanne og rekruttere tilstrekkelig antall eksperter på IT-sikkerhet. Norge har i den sammenheng tatt initiativ til et nytt prosjekt med «Cyber training and education» i ISO for å styrke utdanning av ulike fagpersoner som kan bidra til å tette gapet.

Når det blir utarbeidet standarder vil kravene, som bygger på beste praksis bli samlet, nedfelt og gjort tilgjengelig for alle. Dette igjen vil gi økt pålitelighet, forutsigbarhet og redusert risiko.

Meld deg på frokostmøtet slik at du kan få høre mer om dette.

Program

0830 Oppstart og praktisk info
  Velkommen
Jacob Mehus, adm. direktør Standard Norge
  Outsourcing og bruk av nettsky er utfordrende – men skytjenester kan også gi økt sikkerhet
Harald Næss, seksjonssjef, NSM
  Cybersikkerhet og standarder som verktøykasse
Are Søndenaa, NSM og leder av standardiseringskomiteen
  Hvorfor sertifisering?
– Hva er fordelene og mulighetene mot digitale utfordringer og trusler?
Håkon Rem, NEMKO og Espen Westgaard, Datek AS
  Case fra en virksomhet som er sertifisert etter både ISO 27001 og ISO 27701
Helle Friborg, Leave A Mark Consulting, Danmark
  Trenger vi flere verktøy for å utvikle kompetanse innen cybersikkerhet? Nytt prosjekt i ISO Cybersecurity Training and Education på initiativ fra NTNU
Stewart James Kowalski, professor, NTNU - Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi
  Har din virksomhet full kontroll på alle kravene i GDPR? Er NS-ISO/IEC 27701 veiledningen for kontinuitet mot GDPR-kravene?
Atle Årnes, Datatilsynet 
  Hva skal til for å redusere risikoen knyttet til cybertrusler, og hvilke krav stiller forsikringsselskapet?
Elmas Becirovic, IF skadeforsikring 
  Får vi de standardene vi fortjener? Hvordan sikre et større norsk fotavtrykk i internasjonale standarder for cyber sikkerhet?
Lars Erik Jensen, prosjektleder i Standard Norge
  Spørsmål
1100 Avslutning

Vi tar forbehold om at det kan bli gjort endringer i programmet.

Det er gratis å delta, men for å få tilgang til webinaret kreves det påmelding. Alle påmeldte vil få tilsendt en lenke til møtet noen dager før det holdes.

Påmelding til gratis frokostmøte (påmeldingen er nå stengt)

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med Tove N. Grønseth per e-post eller ring Standard Norge på telefon 67 83 86 00.

Sosiale medier

Bruk emneknaggene #Cybersikkerhet og/eller #standardmorgen dersom du vil legge ut meldinger eller bilder.

Sist oppdatert: 2020-10-26