Digital modell

Standard Morgen: Digitalisering og transformasjon

Vi inviterer til frokostmøte 5. juni om hvordan bruk av internasjonale standarder bidrar til teknologisk utvikling. Den pågående digitaliseringen av industrien er helt avhengig av et felles sett med standarder som sørger for interoperabilitet av ulike industrielle data (CAD/PLM/LCI/BIM). I den internasjonale komiteen «ISO/TC 184/SC 4 Industrial Data» utvikles standarder som brukes av IT-systemer over hele verden innenfor bransjer som bygg, olje og gass, bil, fly, jernbane og romfart.

Frokostmøtet finner sted hos Fuglesangs AS, leverandør av pumpeløsninger, utstyr og vedlikeholdstjenester til norsk industri og offentlig sektor. Det vil bli mulig å få en kort omvisning i verkstedet etter arrangementet. 

Tid: 5. juni, kl. 0830 til 1030 (lett frokost serveres fra kl 0800)

Sted: Fuglesangs, Caspar Storms vei 21, 0664 Oslo (mer info om sted)

0830 Velkommen
Møteleder Marit Sæter, direktør kommunikasjon, Standard Norge
   Standarder som grunnlag for vekst og utvikling 
Erik Winther, direktør markeds- og forretningsutvikling, Standard Norge
Praktisk bruk av standarder innen mekanisk industri 
Solfrid Kolby, FSubsea AS
Deling, arkivering og gjenbruk av CAD-/CAE-/PLM-data fra simulering og fysiske tester 
Remi Lanza, PhD Student, Jotne/NTNU
Behov for standardisering og tilgang på informasjon i byggeprosessen
Bjørnar Markussen, rådgivende ingeniør Aas-Jakobsen
Statsbyggs Digibygg-program driver digitalisering av byggenæringen framover
Bruk av åpne standarder for digitale byggeplasser og digitale tvillinger av byggene er et grunnleggende premiss. Presentasjon av hvordan Statsbygg muliggjør en brukerstyrt utvikling i fri konkurranse.
Anett Andreassen, Statsbygg
Digital transformasjon av prosjektstyring
Nils Sandsmark, POSC Caesar Association
Digital transformasjon i små og mellomstore bedrifter
Hvordan jobber SMBer med digital transformasjon? Blant annet blir standardisering av CAD/PLM-data, tilgang på reelle testdata og felles APIer mellom konkurrerende dataplattformer, tatt opp.
Emil Løvgren, Energy Valley
1040 Avslutning

Programmet er utvidet med 10 minutter i forholdt til det som først ble opplyst. Vi tar forbehold om at det kan bli gjort endringer i programmet.

Det er gratis å delta.

Påmelding

Bærekraftig arrangement

Vi ønsker at våre arrangementer skal ha en mest mulig bærekraftig profil. Vi oppfordrer deltakerne til å reise kollektivt. Det er mulig å ta f.eks. buss nr. 100 fra Oslo bussterminal til stoppested Fjellhus, derfra er det ca. 250 meter å gå.

Dersom du har meldt deg på og senere ombestemmer deg, er det fint om vi får beskjed slik at vi unngår å sitte igjen med overflødig mat.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med Tove N. Grønseth i Standard Norge.

Sosiale medier

Bruk emneknagg #standardmorgen dersom du vil legge ut meldinger eller

Sist oppdatert: 2019-06-04