Eldre dame får satt en sprøyte i armen

Standard Morgen: Faglig oppdatering av autoriserte sykepleiere

En ny Norsk Standard, NS 6510, spesifiserer krav til systematisk og kunnskapsbasert faglig oppdatering av autoriserte sykepleiere i kommunehelsetjenesten, er under arbeid. Forslaget til standard er nå på høring, og vi inviterer til høringsmøte 5. november.

Tid: 5. november 2020 kl. 0830 – 1000
Sted: Webinar (lenke vil bli sendt til de som har meldt seg på)

Tittelen på standarden blir «Systematisk og kunnskapsbaserte faglig oppdatering av autoriserte sykepleiere i kommunehelsetjenesten – Kompetanseområder og metode». Mens forslaget til standard er på høring benevnes det som «prNS 6510» for å vise at dette er et høringsforslag.

For å sikre kvalitetsmessig gode og faglig forsvarlige helsetjenester, bør det jobbes kontinuerlig og systematisk med å styrke, oppdatere og vedlikeholde kompetanse hos sykepleiere. Helseforetak og kommuner plikter å sikre at autoriserte sykepleiere har nødvendige faglig kompetanse. I tillegg har sykepleiere et personlig ansvar for å holde seg faglig oppdatert.

Denne planlagte nye standarden angir generelle kompetanseområder og krav til kunnskap og ferdigheter som skal vedlikeholdes. I tillegg angir standarden krav til metode for å kunne drive systematisk og kunnskapsbasert faglig oppdatering av autoriserte sykepleiere.

Målet med standarden er å bidra til:

  • pasientsikkerhet og faglig forsvarlig sykepleie
  • omsorgsfull hjelp
  • mestringsopplevelse og rolleklarhet hos sykepleiere
  • verdibevissthet, ferdigheter og trygghet i arbeidet
  • innovasjon og bærekraftig tjenesteutvikling, inkludert digital kompetanse

Standarden er rettet mot sykepleie utført av autoriserte sykepleiere fortrinnsvis i kommunehelsetjenesten, men også i spesialisthelsetjenesten. Standarden kan brukes av sykepleiere, arbeidsgivere og ledere.

Arbeidet med denne standarden har vært utført i standardiseringskomiteen SN/K 580 som ledes av Siren Eriksen, Norsk kompetansetjeneste for aldring og helse. Komiteen har i tillegg bestått av representanter fra Norsk sykepleierforbund, Fagforbundet, Universitetet i Sørøst-Norge, Lovisenberg diakonale høgskole, Høgskolen i Østfold, og kommunene Hamar, Skien, Bærum, Ringsaker og Asker.

Program

På høringsmøtet kan du få høre mer om innholdet i standarden fra representanter som har deltatt i arbeidet og/eller kommer til å bruke den.

0830 Velkommen
Einar Morten Lassesen, Standard Norge
  Presentasjon av høringsforslaget prNS 6510
Siren Eriksen, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
  Hva kan standarden bidra til? Erfaring fra Bærum kommune
Tone Rokseth, Bærum kommune
  Hva kan standarden bidra til i et utdanningsperspektiv?
Edith Gjevjon, Lovisenberg diakonale høgskole
  Hva betyr standarden for utøvelse av profesjonen?
Øyvind Nordbø, Norsk Sykepleierforbund
  Hvordan gi innspill? Videre arbeid i komiteen
Marit Kveine Nygren, Standard Norge
  Spørsmål og kommentarer
1000 Avslutning

Vi tar forbehold om at det kan bli gjort endringer i programmet.

Påmelding

Det er gratis å delta, men for å få tilgang til webinaret kreves det påmelding. Alle påmeldte vil få tilsendt en lenke til møtet noen dager før det holdes.

Påmelding til gratis frokostmøte

Høringsdokument

Du kan få tak i høringsdokumentet i vårt gratis høringssystem «Standarder på høring». Det eneste som kreves for å få tilgang er at du er registrert som bruker av tjenesten. I høringssystemet kan du laste ned forslaget og gi dine kommentarer. Høringsfristen er 2020-12-30.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med Marit Kveine Nygren eller Tove Grønseth per e-post.

Sist oppdatert: 2020-10-29