To personer hjelpe en mann opp i rullestol

Standard Morgen: Faglig oppdatering av helsefagarbeidere

Standard Norge inviterer til høringsmøte for en ny standard som er under utarbeidelse. Standarden NS 6511 spesifiserer krav til kunnskapsbasert og faglig oppdatering av helsefagarbeidere.

Tid: 13. oktober 2022 kl. 08.30–10.00
Sted: Webinar (digitalt møte på Teams)

Helsefagarbeideres oppgave er å ivareta grunnleggende sykepleie slik at pasienter og brukere opplever mestring og får økt helsekompetanse. Som helsefagarbeidere kreves det inngående kunnskap om svært varierte emner noe som stiller krav til kontinuerlig og systematisk kompetanseoppdatering. Den nye standarden NS 6511 angir generelle kompetanseområder og krav til kunnskap og ferdigheter som skal vedlikeholdes. I tillegg angir standarden krav til metode for å kunne drive systematisk og kunnskapsbasert faglig oppdatering av helsefagarbeidere.

NS 6511 er en del av en serie med kompetansestandarder for ulike typer autorisert helsepersonell som spesifiserer krav til systematisk og kunnskapsbasert faglig oppdatering.

Målet med standarden er å bidra til:

  • Faglig forsvarlig og omsorgsfull sykepleie
  • Pasientsikkerhet og kontinuerlig kvalitetsforbedring
  • Økt mestringsopplevelse, faglig trygghet og rolleklarhet hos helsefagarbeidene
  • Innovasjon, tjenesteutvikling og en bærekraftig helsetjeneste

NS 6511 er rettet mot helsefagarbeider, både i kommunale helse- og omsorgstjenester og i spesialisthelsetjenesten. Den kan brukes av helsefagarbeidere, arbeidsgivere og ledere.

Arbeidet med standarden har vært utført i standardiseringskomiteen SN/K 600 som ledes av Hege Engesvik Roda fra Sandnes kommune. Komiteen har i tillegg bestått av representanter fra kommunehelsetjenesten, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, yrkesfagopplæring, Norsk Sykepleierforbund, Fagforbundet, Delta, Oslo Universitetssykehus og Nasjonalt senter for aldring og helse.

Program

På høringsmøtet kan du få høre mer om innholdet i standarden fra representanter som har deltatt i arbeidet og/eller kommer til å bruke den.

0830 Velkommen og kort om Standard Norge
Einar Morten Lassesen, Standard Norge
  Presentasjon av høringsforslaget til NS 6511
Hege Engesvik Roda, Sandnes kommune og leder av standardiseringskomiteen
  Hvordan kan NS 6511 bidra til økt kvalitet og pasientsikkerhet i kommunehelsetjenesten?
Eli Sogn Iversen, Prosjektleder helsefag, KS
  Hva vil den nye standarden bidra til sett fra arbeidstakerorganisasjonens perspektiv?
Eskild Hustvedt, Fagforbundet
  Hvordan gi innspill og videre arbeid i komiteen.
Marit Kveine Nygren, prosjektleder, Standard Norge
  Spørsmål og diskusjon
1000 Avslutning
Einar Morten Lassesen, Standard Norge

Vi tar forbehold om at det kan bli gjort endringer i programmet.

Påmelding

Det er gratis å delta, men for å få tilgang til webinaret kreves det påmelding. Alle påmeldte vil få tilsendt en lenke til møtet noen dager før det holdes.

Påmelding til gratis frokostmøte

Høringsdokument

Du kan få tak i høringsdokumentet i vårt gratis høringssystem «Standarder på høring». Det eneste som kreves for å få tilgang er at du er registrert som bruker av tjenesten. I høringssystemet kan du laste ned forslaget og gi dine kommentarer. Standarden benevnes som prNS 6511, hvor forstavelsen «pr» viser at dette er et høringsforslag. Høringsfristen er 21. november 2022.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med Tove Grønseth eller Marit Kveine Nygren per e-post.

Sist oppdatert: 2022-09-21