Tak som er vannskadet

Standard Morgen: Fuktsikker byggeprosess og sanering etter fuktskader

Fuktrelaterte skader på bygninger er et økende problem og påfører årlig bygningseiere og forsikringsselskaper betydelige kostnader. 22. juni inviterer vi til frokostmøte om to standarder for hhv. planlegging og gjennomføring av fuktsikker byggeprosess, NS 3514, og skadebegrensning og sanering etter vann- og fuktskader i bygninger, NS 3515.

Tid: 22. juni 2021 kl. 08.30–10.30
Sted: Webinar (lenke vil bli sendt til de som har meldt seg på)

Innbygging av fukt, spredning av soppsporer eller dårlig rengjøring etter vannskade med infisert vann kan på et senere tidspunkt gi følgeskader med store økonomiske tap og helseplager i form av allergier og luftveissykdommer for beboere og brukere.

Skadebegrensning og sanering etter vann- og fuktskader

Målet med NS 3515, som ble utgitt i slutten av mars 2021, er å redusere skadeomfanget dersom det skulle oppstå vann- eller fuktskade i en bygning. Standarden vil være et nyttig verktøy for å sikre at tiltakene som settes i verk er hensiktsmessige og forsvarlige. Den setter krav til kartlegging av skadeomfang, skadebegrensende tiltak og sanering etter vann- og fuktskader i bygninger. Kravene som stilles til ansvarlig foretak for saneringsarbeidet omfatter blant annet hva som skal undersøkes på skadestedet og hvordan de ulike prosessene knyttet til saneringsarbeidet skal gjennomføres, herunder valg av metoder, sluttkontroll og dokumentasjon.

Fuktsikker bygging

NS 3514 gir aktørene i byggebransjen et verktøy for å unngå fuktrelaterte hendelser i utførelsesfasen og bidrar til økt bevissthet på fuktsikker bygging. Standarden inneholder krav knyttet til planlegging og gjennomføring for å unngå at fukt (i hovedsak nedbør) i utførelsesfasen av et byggeprosjekt skal føre til skader på materialer eller konstruksjoner. 

Program

Begge disse standardene kan du få høre mer om på frokostmøtet.

08.30 Velkommen og praktisk informasjon
Einar Morten Lassesen, Standard Norge
  Standardene sett fra et helsemessig perspektiv
Kai Gustavsen, Astma- og allergiforbundet
  Generelt om standarden NS 3515
Mari Sand Austigard, Mycoteam
  NS 3515 sett fra forsikringsbransjen
Øystein Ree, Gjensidige
  NS 3515 sett fra saneringsbransjen
Sindre Ulvestad, Polygon
  Generelt om standarden NS 3514
Stig Geving, NTNU og leder av standardiseringskomiteen som utarbeidet standardene
  Spørsmål og kommentarer
10.30 Avslutning

Vi tar forbehold om at det kan bli gjort endringer i programmet.

Påmelding

Det er gratis å delta, men for å få tilgang til webinaret kreves det påmelding. Alle påmeldte vil få tilsendt en lenke til møtet noen dager før det holdes.

Påmelding til gratis frokostmøtet

(OBS: Dersom du bruker nettleseren Explorer vil denne lenka kanskje ikke virke. Løsningen er å bytte til en annen nettleser, f.eks. Chrome eller Edge. Dersom det ikke er mulig, kan du sende oss en e-post og vi ordner påmeldingen.) 

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med Tove Grønseth per e-post.

Sist oppdatert: 2021-06-16