Planter på toppen av mynter

Standard Morgen: Grønn handel og sirkulær økonomi

Forbrukerne stiller stadig større krav til bærekraftige varer og tjenester. Dette har også konsekvenser for finansnæringen. Vi inviterer til frokostmøte 11. desember hvor du kan høre om standarder for grønn handel og hvordan du kan påvirke.

Tid: 11. desember juni kl. 0830 – 1030 (frokost fra 0800)
Sted: Sentralen, Øvre Slottsgate 3 (Oslo sentrum) 

Finansnæringen har en viktig rolle siden kapital er avgjørende for å finansiere det grønne skiftet. Finansiering og håndtering av risiko, også klimarisiko, er viktige bidrag fra finansnæringen til en bærekraftig utvikling.

I dag finnes ingen felles, internasjonale standarder for bærekraftig finans, ansvarlige investeringer eller bærekraftig finansledelse. Med det bakteppet er det startet et internasjonalt standardiseringsprosjekt som ser på miljømessige, sosiale og forretningsetiske forhold på bank og investeringsprodukter. Dette vil også være av stor interesse for forbrukeren.

Det internasjonale standardiseringsprosjektet, bærekraftig finans og grønne fond, skal til syvende og sist støtte det globale finanssystemet med å tilpasse seg FNs bærekraftsmål. Også finansnæringen kan dra nytte av grønne og bærekraftige initiativ, program og ambisjoner.

På frokostmøtet vil Framtiden i våre hender presentere arbeidet med deltakelsen i det internasjonale standardisedringsprosjektet Sustainable Finance. Forbrukerrådet vil presentere Etisk bankguide som er en del av det internasjonale initiativet Fair Finance Guide som bl.a. skal gi forbrukere innsyn i hvordan bankene forholder seg til viktige temaer innenfor etikk og bærekraft.

Program

0830 Velkommen
  Etisk bankguide
Jorge Jensen, Forbrukerrådet
  Kapitalforvaltning og investeringer
Thomas Fladby, Danske Bank
  Bærekraftig finans og grønne fond
Gustavo Parra de Andrade, Framtiden i våre hender
  Grønn finansiering
Kristin V. Kvåle, Danske Bank
  Internasjonalt standardiseringsprosjekt om sirkulær økonomi 
Knut Jonassen, Standard Norge
1030 Avslutning

Vi tar forbehold om at det kan bli gjort endringer i programmet.

Det er gratis å delta. 

Påmelding

Bærekraftig arrangement

Vi ønsker at våre arrangementer skal ha en mest mulig bærekraftig profil. Vi oppfordrer deltakerne til å reise kollektivt. Dersom du har meldt deg på og senere ombestemmer deg, er det fint om vi får beskjed slik at vi unngår å sitte igjen med overflødig mat.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med Tove N. Grønseth per e-post eller ring Standard Norge på telefon 67 83 86 00.

Sosiale medier

Bruk emneknaggen #standardmorgen dersom du vil legge ut meldinger eller bilder.

 

Standarder bidrar til FNs bærekraftsmål

Sist oppdatert: 2019-12-05