Løve foran Stortinget

Frokostmøte: Kan henvisning til standarder gjøre norsk regelverk bedre?

Menon Economics har på oppdrag fra Standard Norge, Norsk elektroteknisk komite og Regelrådet utarbeidet en rapport om norske etaters henvisninger til standarder i norsk regelverk. Vi inviterer nå til lanseringsarrangement 15. juni hvor funnene i studien blir presentert.

Når: 15. juni kl. 09.00–12.00 (lett frokost fra kl. 08.30 for de som deltar fysisk)
Hvor: Nationaltheatret konferansesenter, Haakon VIIs gate 9, eller webinar

Menon Economics har i studien undersøkt praksis i åtte norske etater. På bakgrunn av denne undersøkelsen er det relevant å spørre:

  • Hvor egner standarder seg best i regelverksutviklingen?
  • Hvilke forhold påvirker om og hvordan regelverksutviklere bruker standarder?
  • Hvordan bør regelverksutviklere gå fram for å bruke standarder i sitt regelverk?

Menon anbefaler en rekke verktøy og sjekklister for regelverksutviklere som ønsker å vise til standarder i sitt regelverk.

Standard Norge, Norsk elektroteknisk komite og Regelrådet inviterer til denne lansering av rapporten fra studien. Den bør interessere regelverksutviklere i departementer og direktorater i tillegg til virksomheter som bruker standarder.

Program

Møteleder: Marit Sæter, Standard Norge

0900 Velkommen
Jacob Mehus, administrerende direktør i Standard Norge
  Solveig Skagen Brekke, avdelingsdirektør i Nærings- og fiskeridepartementet
  Øyvind Vennerød og og Oddbjørn Grønvik, Menon Economics, presentasjon av rapporten
 

Panel I: Hvordan kan standardiseringsorganisasjonene bidra til bedre og enklere regelverk?

  • Jacob Mehus, adm. direktør i Standard Norge
  • Leif Aanensen, adm. direktør i Norsk Elektroteknisk Komite
  • Øyvind Vennerød, senioranalytiker i Menon

Ledes av Ingvild Næss Stub

  Pause
 

Panel II: Hvordan kan forvaltningen bruke standardisering til å skrive bedre og enklere regelverk?

  • Dag Aarnes, sekretariatsleder i Regelrådet
  • Marit Brandtsegg, direktør myndighet og regelverk i Statens Vegvesen
  • Sigve Knudsen, direktør for juss og rammevilkår i Petroleumstilsynet

Ledes av Ingvild Næss Stub

  Veien videre
Leif Aanensen, adm. direktør i Norsk Elektroteknisk Komite
1130 Avslutning

Vi tar forbehold om endringer i programmet.

Påmelding

Det er gratis å delta, men for å få tilgang til arrangementet kreves det påmelding. I påmeldingen blir du bedt om å oppgi om du vil delta fysisk eller på webinar. Alle som melder seg på dette som webinar vil få tilsendt en lenke til møtet noen dager før det holdes. De som melder seg på fysisk får servert en lett og kortreist frokost før frokostmøtet starter.

Påmelding til gratis frokostmøte (påmeldingen er stengt) 

Lenke til webinar

https://vimeo.com/event/2205117/52be55377e

Skal du delta på arrangementet som webinar og samtidig ønsker å stille spørsmål? Du kan gå inn på vår slido. Adressen er slido.com/standarder-regelverk 

Nysgjerrig på hva som kommer, kan du laste ned studien her

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med Tove N. Grønseth per e-post.

 

Arrangører

Regelrådet sin logo
   
NEK sin logo
 
Standard Norge sin logo
         

Sist oppdatert: 2022-06-15