Personer med hjelm over en konstruksjonstegning

Standard Morgen: Lansering av BIM-rapport

BIM gir mange muligheter, men hvor langt har man kommet, og i hvilken grad benyttes BIM som felles verktøy mellom de ulike aktørene i verdikjedene? Vi har gjennomført en undersøkelse om praktisk bruk av BIM i håp om å kunne bidra til bedre innsikt i bruk og prosesser. 20. oktober inviterer vil til frokostmøte hvor du kan høre om funnene i undersøkelsen.

Tid: 20. oktober kl. 0830 - 0930 (datoen er endret fra det som først ble oppgitt)
Sted: Webinar (lenke vil bli sendt til dem som melder seg på)
Påmelding: Se lenger ned på siden 

BAE er en stor og viktig næring for norsk økonomi, og en arena for mangefasettert utvikling. Den er i tillegg sammensatt av mange typer virksomheter som bidrar til å bygge, vedlikeholde og utvikle infrastruktur i samfunnet.

Målet for undersøkelsen har vært å bygge innsikt om hvilke forhold som bidrar til bruk av åpne standarder for BIM i bygge- og anleggsbransjen. Undersøkelsen omfatter dybdeintervju med ledere og fagpersoner hos noen av de største byggherrene og entreprenører i Norge. Disse to aktørene er valgt fordi det er de som i stor grad stiller krav til de digitale løsninger i en byggeprosess.

Rapporten fra undersøkelsen, som lanseres på frokostmøtet, gir et verdifullt øyeblikksbilde av situasjonen og uttrykk for hva aktører mener kan være veien videre.

Standard Norge vil benytte funnene i undersøkelsen til å fortsette dialogen med aktørene i BAE-næringen og håper dette kan være et bidrag til å utvikle mekanismer som gir gevinster og bedre effektivitet på områder som ikke er sensitive for konkurranse. 

Program

0830 Velkommen og praktisk informasjon
Standard Norge
  Introduksjon
Thomas Oscar-Andersen, Standard Norge
  Hovedfunn fra undersøkelsen
Erik Griffin, medforfatter på rapporten
  Trifid presenterer case og sine vurderinger av hva resultatene betyr
Jørund Kolsvik, rådgiver, Trifid
  NCCs vurdering av resultatene og hvor fokus bør ligge for videre arbeid
Nicholas Evensen, BIM-spesialist, NCC
  Swecos vurdering av resultatene og hvor fokus bør ligge for videre arbeid
Cathrine Mørch, Sweco
  Veien videre for standardisering
Thomas Oscar-Andersen, Standard Norge 
  Oppsummering og avsluttende kommentarer
0930 Slutt

Vi tar forbehold om at det kan bli gjort endringer i programmet.

Det er gratis å delta, men for å få tilgang til webinaret kreves det påmelding. Alle påmeldte vil få tilsendt en lenke til møtet noen dager før det holdes.

Påmelding til gratis frokostmøte (påmeldingen er nå stengt)

BIM-rapporten

Her kan du laste ned BIM-rapporten som blir lansert på frokostmøtet.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med Tove N. Grønseth per e-post eller ring Standard Norge på telefon 67 83 86 00.

Sosiale medier

Bruk emneknaggen #standardmorgen dersom du vil legge ut meldinger eller bilder.

Sist oppdatert: 2020-10-20