Unge mennesker som spiller i orkester
Foto: iStock

Standard Morgen: Lansering av ny internasjonal standard for musikkøverom

Standard Norge og Akershus musikkråd inviterer til frokostmøte 28. september for å lansere den nye internasjonale standarden for musikkøverom, NS-ISO 23591. Standarden er utarbeidet med bakgrunn i en nasjonal Norsk Standard.

Tid: Tirsdag 28. september kl. 09.30–11.30
Sted: Frogner skole- og kultursenter, Lillestrøm (gangavstand fra Frogner stasjon)

Det vil også være mulig å delta på lanseringen som webinar (lenke vil bli sendt til de som har meldt seg på)

Mer egnede øvingsrom 

Det er i dag ca. 500 000 musikkutøvere i Norge, både profesjonelle og amatører. Mange utøvere opplever dårlige lydforhold både for øving og til konserter, og det bygges øvingsrom og konsertsaler uten at det stilles krav til lydforhold.  

I 2014 utgav vi standarden NS 8178 Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse, for å sikre bedre lokaler til bruk for sang og musikk. Standarden fikk raskt internasjonal oppmerksomhet, og flere land tok den i bruk. Blant annet ble NS 8178 brukt i planleggingen av det nye musikkonservatoriet i Melbourne. (les mer om den internasjonale interessen for NS 8178).

Fra norsk til internasjonal standard

Den store interessen medførte at det ble foreslått å legge den norske standarden til grunn for en tilsvarende internasjonal (ISO) standard. Arbeidet ble en realitet. Under norsk ledelse har vi nå fått en internasjonal standard som også er planlagt å bli Norsk Standard.

Denne nye standarden, NS-ISO 23591 Acoustic quality criteria for music rehearsal rooms and spaces, er nå ferdig og vi inviterer til lanseringsmøte i Norge 28. september.

Standarden skal være et nyttig verktøy for musikere, planleggere, kommuner og andre som ønsker å skape gode lydforhold i nye og eksisterende musikkøverom.

Program

Møteleder: Guttorm Andreasen (musikknerd og -formidler, og tidl. musikkjournalist i NRK blant annet)

0930 Musikkinnslag
  Velkommen
adm. direktør Jacob Mehus, Standard Norge
  Formell overrekking av standarden til stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen
  Viken Viser Vei – også i arbeid med egnede musikklokaler
fylkesrådsleder Tonje Brenna, Viken fylkeskommune (ikke endelig bekreftet)
  Presentasjon av NS-ISO 23591
leder av det internasjonale standardiseringsprosjektet Jon G. Olsen, Akershus musikkråd
  Why is this standard important?
president Victoria Liedbergius, European Music Council
  Hvorfor er standarden viktig?
styreleder Bjørgulv Borgundvåg, Norsk musikkråd
  Hvorfor er standarden viktig?
forbundsleder Hans Ole Rian, Creo
  Behov for gode kulturlokaler til øving og formidling til barn og unge – bruk av skoler
direktør Øystein Vidar Strand, Kulturtanken
  Musikkinnslag
1130 Enkel servering (og mingling)

Vi tar forbehold om at det kan bli gjort endringer i programmet.

Påmelding

Det er gratis å delta. Det er mulig å delta fysisk eller på webinar. Vi ønsker uansett en påmelding. Velg eget felt i påmeldingen. Alle som melder seg på frokostmøtet som webinar vil få tilsendt en lenke til møtet dagen før det holdes.

Påmelding til gratis frokostmøte (påmeldingen er stengt)

Bærekraftig arrangement

Vi ønsker at våre arrangementer skal ha en mest mulig bærekraftig profil. Vi oppfordrer deltakerne som skal delta fysisk, til å reise kollektivt. Dersom du har meldt deg på og senere ombestemmer deg, er det fint om vi får beskjed slik at vi kan bestille servering til mest mulig korrekt antall deltakere og slippe å sitte igjen med mat.

Standarden

NS-ISO 23591 blir utgitt i midten av september. Lenke til standarden blir lagt til nederst i denne saken så snart standarden er på plass.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med Tove N. Grønseth per e-post eller ring Standard Norge på telefon 67 83 86 00.

Fakta

NS-ISO 23591 Acoustic quality criteria for music rehearsal rooms and spaces

 • Publisert i september 2021
 • Bygger på Norsk Standard, NS 8178 Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse
 • Leder for det internasjonale standardiseringsprosjektet Jon G. Olsen, Akershus musikkråd
 • Hovedkonklusjoner
  • Forskjellige musikkgrupper og gruppestørrelse har ulike behov
  • Det skilles mellom tre typer musikk:
   lydsvak akustisk musikk, lydsterk akustisk musikk og forsterket musikk
  • Det skilles mellom fire romstørrelser:
   Individuelle øveceller og øverom for små, mellomstore og store musikkgrupper.
   I tillegg komme flerbrukslokaler, bl.a. rom for både øving og framføring
  • Hovedkriteriene er volum, gulvareal, takhøyde, romgeometri, akustisk behandling, etterklangstid g bakgrunnsstøy
  • Dersom et rom skal brukes til forskjellige formål, er det behov for varierbar akustikk
 • Hvorfor ISO-standard om øverom for musikk? Egnede øverom gir
  • bedre musikk-kvalitet
  • bedre trivsel og arbeidsmiljø
  • økt rekruttering
 • Mange rom brukes til musikk
  • Over 1 million øverom for kor i Europa, enda flere for instrumentmusikk
  • I Norge over 10 000 rom brukes til musikk hver uke

Kontaktinformasjon: Jon G. Olsen (leder av ISOs arbeidsgruppe og daglig leder Akershus musikkråd, jon.olsen@musikk.no, tlf. 917 78 776

Sist oppdatert: 2021-09-28