Norsk oppdrettsanlegg

Standard Morgen: Lansering av ny Norsk Standard for flytende akvakulturanlegg

Standard Norge inviterer til lansering av den nye versjonen av standarden for flytende akvakulturanlegg, NS 9415. Tirsdag 21. september arrangerer vi frokostmøte hvor du kan høre mer om standarden fra ulike aktører som ar deltatt i arbeidet.

Tid: 21. september kl. 08.30–10.30
Sted: Webinar (lenke vil bli sendt til de som har meldt seg på)

Det overordnede målet med standarden, NS 9415 Flytende akvakulturanlegg – Lokalitetsundersøkelse, prosjektering, utførelse og bruk, er å opprettholde påkrevd sikkerhetsnivå, og samtidig gi beste praksis der det tidligere har vært rom for skjønn. Prosjektering og utførelse av akvakulturanlegg etter standarden skal sikre kapasitet, bestandighet og robusthet under alle relevante lastsituasjoner, slik at rømming som følge av teknisk svikt blir forhindret gjennom hele akvakulturanleggets levetid.

NS 9415 gir grunnleggende krav til lokalitetsundersøkelse, prosjektering, utførelse og bruk, til hovedkomponenter, ekstrautstyr og samvirke mellom disse. Den gir krav til materialer og hvilke undersøkelser som skal inngå i prosjekteringen. Tekniske krav eller driftsoppgaver som ikke har relevans for rømming av fisk, omfattes derimot ikke.

NYTEK22-forskriften henviser til NS 9415 og standardens løsninger for å oppfylle krav til flytende akvakulturanlegg, lokalitetsundersøkelse, hovedkomponenter og ekstrautstyr. Arbeidet med ny versjon av NS 9415 og NYTEK22-forskriften har pågått parallelt med gjensidig utveksling av informasjon. Målet har vært at NS 9415:2021 og NYTEK22 er harmonisert og utfyller hverandre når det gjelder terminologi og tekniske funksjonskrav for å forebygge rømming av fisk fra akvakulturanlegg forårsaket av teknisk svikt.

NYTEK22 er forventet å tre i kraft fra 1. januar 2022, med en overgangsordning hvor man i perioden fram til 1. januar 2023 kan velge om man skal følge kravene i dagens NYTEK-forskrift eller skal følge kravene i den nye forskriften. NS 9415 utgis nå slik at det er mulig å gjøre forberedelser til de kommende kravene i ny forskrift.

På frokostmøtet vil vi presentere viktige endringer i den nye utgaven av standarden. Frokostmøtet er digitalt, men det kreves at du er påmeldt for å få tilgang.

Program

(siste oppdateringer gjort 2021-09-17)

0830 Oppstart og praktisk informasjon
Einar Morten Lassesen, Standard Norge
  Velkommen
Jacob Mehus, Standard Norge
  Introduksjon til ny utgave av NS 9415
Vivian Meløysund, Standard Norge
  Dette er NS 9415:2021 - grunnleggende krav til prosjektering, materialer, laster, sikkerhetsnivå
Are Berstad, Aquastructures AS og leder av standardiseringskomiteen
  Forholdet mellom NS 9415 og NYTEK22-forskriften
Erlend Hopsdal Skjetne, Fiskeridirektoratet
  Lokalitetsundersøkelse og strømmåling
Jenny-Lisa Reed, Åkerblå 
  Innhegninger – notposer i tekstilmaterialer og andre typer innhegninger
Ove Veivåg, Egersund Net AS og Jan Dahlsveen, SAFETEC Nordic AS
  Flyter, flåte og forankring
Are Berstad, Aquastructures AS og leder av standardiseringskomiteen
  Ekstrautstyr
Basile Bonnemaire, Lerøy Seafood Group ASA
  Brukerhåndbok
Alf Jostein Skjærvik, SalMar ASA
  Spørsmål og kommentarer
1030 Avslutning

Vi tar forbehold om at det kan bli gjort endringer i programmet.

Påmelding

Det er gratis å delta, men for å få tilgang til webinaret kreves det påmelding. Alle påmeldte vil få tilsendt en lenke til møtet dagen før det holdes.

Påmelding til gratis frokostmøte (påmeldingen er stengt)

Standarden

NS 9415:2021 er ikke utgitt enda. Det er forventet at det skal skje i løpet av sommeren.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med Tove N. Grønseth per e-post eller ring Standard Norge på telefon 67 83 86 00.

Sist oppdatert: 2021-09-20

NS 9415:2021

Standard

NOK 1 375,00 (eks. mva)

Flytende akvakulturanlegg — Lokalitetsundersøkelse, prosjektering, utførelse og bruk

SpråkNorskUtgave: 1.0 (2021-08-09)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang