Taktile ledelinjer på en lufthavn
Taktile ledelinjer på en lufthavn. Her vist fra nå nedlagte Moss Lufthavn Rygge (Foto: Arne Nesje)

Standard Morgen: Lansering av nye utgaver av standardene for universell utforming av bygninger

Standardene for universell utforming av byggverk, NS 11001-1 og NS 11001-2 for hhv. arbeids- og publikumsbygninger, og boliger, har kommet i nye utgaver. Vi inviterer til frokostmøte 17. oktober hvor du kan bli litt bedre kjent med innholdet i de nye utgavene.

Når: Onsdag 17. oktober 2018, kl. 0830 (frokost fra 0800)

Hvor: Standard Norges lokaler i Mustads vei 1 på Lilleaker i Oslo (se vår reisebeskrivelse)

Påmelding

Universell utforming gir økt tilgjengelighet for alle

Universell utforming av byggverk er et viktig verktøy som spesifiserer krav til bygninger, omgivelser, varer og tjenester i henhold til samfunnets behov og ønsker. De forrige utgavene, fra 2009, ble godt tatt imot og har gjort samfunnet vårt mer tilgjengelig for alle mennesker, uavhengig av funksjonsbehov.

Etter noen års erfaring med de første utgaven har de nå blitt revidert og dette er noen av endringene:

  • Mange bestemmelser i standardene er klargjort og presisert
  • De normative referansene er oppdatert
  • Det er lagt til orienterende punkter om ulike funksjonsnedsettelser og utfyllende tillegg om disse
  • Det er utarbeidet nye temaer med bestemmelser og illustrasjoner.
  • Del 1 har to nye informative tillegg som handler om henholdsvis vernede bygninger og betydningen av variert bruk av lys, farger og materialer
  • Del 2 har et nytt tillegg om variert bruk av lys, farger og materialer

Endringer i befolkingen gir endrede utfordringer

Befolkningsutviklingen i Norge tilsier en jevnt økende andel eldre i samfunnet. Ifølge Statistisk Sentralbyrå (SSB) var det 875 000 personer over 65 år i Norge i 2017. Dette utgjør ca. 17 % av den totale befolkningen. Ifølge beregninger fra SSB vil denne aldersgruppen øke til i ca. 1,4 millioner i 2040.

En økende andel arbeidstakere kommer til å arbeide fram til de fyller 70 år, blant annet som følge av bedre helse. Større andel aktive eldre i befolkningen betyr også en dreining når det gjelder behovene i markedet, og de eldre er en viktig forbrukergruppe som det må tas hensyn til.

Bygningsmassen i Norge fornyes med ca. 1 % i året. Konsekvensen av dette er en langsom fornyelse. Fornyelsen bør lede til et nivå som kan ansees som universell utforming og likestilte bruksmuligheter både for arbeidsbygninger og boliger. Det er av samfunnsmessig betydning å oppnå best mulig løsning for alle så raskt som mulig.

Hvem har nytte av standardene? 

Begge standardene er relevante for bygningseiere/oppdragsgivere slik at både bruker- og driverperspektivet blir bedre tatt hensyn til. På den måten tilrettelegges det for flere brukergrupper, og det vil styrke eiendommens brukerverdi og brukstid. Forbrukere kan også bruke standardene som referansedokumenter for å fremme gode brukerløsninger.

Alle er velkommen til å melde seg på frokostmøtet og høre litt mer om de to standardene for universell utforming av bygninger.

Når: Onsdag 17. oktober 2018, kl. 0830 (frokost fra 0800)

Hvor: Standard Norges lokaler i Mustads vei 1 på Lilleaker i Oslo (se vår reisebeskrivelse)

Program

0830 Velkommen
  Hva er bakgrunnen for standardene og hva skjer internasjonalt
Lars Aasness, Standard Norge
  Hvilken retning går arbeidet med universell utforming av bygninger på myndighetsnivå? Det nordiske sporet.
Pål Lyngstad, Direktoratet for byggkvalitet
  Standardens betydning for Husbankens arbeid med tilgjengelighet i boliger og boligområder
Tina Therese Larsen, Husbanken
  Luminanskontrast – utfordringer
Tore Krok Nielsen, Lysteam AS
  Hva betyr standardene for arkitektene? Hemsko for kreative løsninger eller positiv oppfølging av samfunnsutviklingen?
Ketil Moe, komitéleder, Arkitektbedriftene
1030 Avslutning

Vi tar forbehold om endringer i programmet.

Det er gratis å delta.

Påmelding

Bærekraftig arrangement

 Vi ønsker at våre arrangementer skal ha en mest mulig bærekraftig profil. Vi serverer derfor kortreiste og økologiske varer til frokost og oppfordrer deltakerne til å reise kollektivt. Dersom du har meldt deg på og senere ombestemmer deg, er det fint om vi får beskjed slik at vi unngår å sitte igjen med overflødig mat.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med Tove N. Grønseth per e-post eller ring Standard Norge på telefon 67 83 86 00. 

Sosiale medier

Bruk emneknaggen #standardmorgen dersom du vil legge ut meldinger eller bilder.

Sist oppdatert: 2018-10-16

NS 11001-1:2018

Standard

NOK 1 375,00 (eks. mva)

Universell utforming av byggverk - Del 1: Arbeids- og publikumsbygninger

SpråkNorskUtgave: 1 (2018-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 11001-2:2018

Standard

NOK 1 235,00 (eks. mva)

Universell utforming av byggverk - Del 2: Boliger

SpråkNorskUtgave: 1 (2018-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang