Kontorbygg i kveldsbelysning
(Foto: Mediegruppa ved Sollerudstranda skole)

Standard Morgen: Lansering av veiledning til NS 3720 Metode for klimagassberegninger for bygninger

Standard Norge inviterer til frokostmøte 2. februar hvor en ny veiledning til standarden NS 3720, blir lansert. Målet med veiledningen er primært å få byggherrer til å bruke NS 3720 for å identifisere klimagassutslipp i byggeprosjekter, og danne beslutningsgrunnlag for tiltak som reduserer disse.

Tid: 2. februar 2021 kl. 0830 – 1000
Sted: Webinar (lenke vil bli sendt til de som har meldt seg på)

Standarden ble lansert høsten 2018. Formålet med NS 3720 er å standardisere klimagassberegninger for bygg. Klimagassberegningene benyttes til dokumentasjon og bistand i beslutningsprosesser. NS 3720 kan anvendes til å beregne klimagassutslipp knyttet til livsløpet til en hel bygning eller deler av en bygning, og til deler av livsløpet til bygningen eller bygningsdelen. Omfanget av klimagassberegningen skal baseres på oppdragets formål og andre spesifikasjoner fra oppdragsgiver.

På frokostmøtet vil Eivind Selvig, som er leder av komiteen som har utarbeidet standarden, gi en kort orientering om historien bak standarden og gå igjennom hovedprinsippene. Kristine Kolshus fra Statsbygg vil orientere hvordan en byggherre kan forbedre et nybyggs klimafotavtrykk ved bruk av NS 3720 og veiledningen. Til sist på programmet vil Trine D. Pettersen fra Byggvareprodusentenes forening presentere den nye veiledning til standarden.

Program

0830 Velkommen
Einar Morten Lassesen, Standard Norge
  Bakgrunn for NS 3720
Eivind Selvig, leder av standardiseringskomiteen for Klimagassberegninger for bygg (SN/K 356)
  Hvordan forbedre klimafotavtrykket til et nybygg ved bruk av NS 3720 og veiledningen
Kristine Kolshus, senioringeniør i Statsbygg
  Hvilke utfordringer møter bestillere?
Jonas Vevatne, Asker kommune
  Presentasjon av veiledningen til NS 3720
Trine D. Pettersen, teknisk sjef i Byggvareprodusentenes forening
  Spørsmål og kommentarer
1000 Avslutning

Vi tar forbehold om at det kan bli gjort endringer i programmet.

Påmelding

Det er gratis å delta, men for å få tilgang til webinaret kreves det påmelding. Alle påmeldte vil få tilsendt en lenke til møtet noen dager før det holdes.

Påmelding til gratis frokostmøte (arrangementet er nå stengt for påmelding)

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med Tove Grønseth per e-post.

Sist oppdatert: 2021-02-01

NS 3720:2018

Standard

NOK 675,00 (eks. mva)

Metode for klimagassberegninger for bygninger

SpråkNorskUtgave: 1 (2018-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang