Kontorbygg med masse glassflater

Standard Morgen: Lydklasser for bygninger er under revisjon

Lydforholdene i bygninger påvirker oss alle i samfunnet. Gode lydforhold gir oss en god hverdag. Det er først når lydforholdene blir dårlige at vi legger merke til lyd og støy. Behovet for gode arbeidsforhold, hvile, ro og avslapning i hjemmet og i omgivelser er grunnleggende for vår trivsel og helse. Standarden for lydklasser hjelper oss med å finne egnede lydkriterier for dette. Standarden er nå revidert og sendt ut på høring. Forslaget vil bli presentert på Standard Morgen onsdag 22. august.

Byggteknisk forskrift krever at lyd- og vibrasjonsforhold skal være tilfredsstillende for personer som oppholder seg i byggverk og på uteoppholdsareal avsatt for rekreasjon og lek.  Byggverk skal plasseres, prosjekteres og utføres slik at dette sikres. Det er viktig at man allerede på planstadiet vurderer lydforhold både inne og ute for å forebygge mulige problemer. Det er som regel mer kostbart og tungvint å gjøre tiltak etter av bygningen er satt opp.

Første utgave av NS 8175 ble utgitt i 1997 etter omlegging av bygningstekniske forskrifter på grunn av at det nye EU-direktivet for byggevarer som ble fastsatt. Det har nå gått over 20 år hvor standarden har blitt brukt, også utenfor Norges grenser. O løpet av disse årene har standarden blitt revidert tre ganger, og det er klasse C i utgaven fra 2012 som gjelder etter TEK17 i dag.

Nå har standarden har gjennomgått en teknisk revisjon med bakgrunn i erfaringer og innspill fra bruk, resultater fra gjennomført spørreundersøkelse om lydforhold i boliger og nye kriterier for lydisolasjon i standarder og regelverk. De viktigste endringene og annet innhold i forslaget til ny utgave av standarden blir presentert og diskutert på Standard Morgen. Resultater fra spørreundersøkelsen blir vist. Vi får også høre om erfaringer fra boligprodusenter.

Når: 22. august kl. 0830 til 1100 (frokost serveres fra kl. 0800)

Hvor: Standard Norges lokaler i Mustads vei 1 på Lilleaker i Oslo (se vår reisebeskrivelse)

Foreløpig program

0800

Registrering og lett frokost

0830

 

 

 

 

 

Velkommen

Kort om standarder for lydforhold relatert til NS 8175
Iiris Turunen-Rindel, prosjektleder, Standard Norge

Spørreundersøkelse om lydforhold i boliger
Anders Løvstad, seniorrådgiver, Brekke & Strand Akustikk as
Tidligere i Multiconsult asa

Presentasjon av høringsforslaget, prNS 8175
Tønnes Ognedal, daglig leder, Sinus as

Erfaringer fra boligprodusent om arbeid med lydforhold
Ole Petter Haugen, avdelingsleder Modulbygg og Kundesenter, Selvaag Bolig ASA

1050

Avslutning

Vi tar forbehold om endringer i programmet.

Det er gratis å delta.

Påmelding

Høringsdokumentet
Standarder er på høring fram til 15. september. Høringsforslaget kan lastes ned via vår gratis tjeneste «Standarder på høring». Der kan også ev. høringskommentarer legges inn.

Bærekraftig arrangement
Vi ønsker at våre arrangementer skal ha en mest mulig bærekraftig profil. Vi serverer derfor kortreiste og økologiske varer til frokost og oppfordrer deltakerne til å reise kollektivt. Dersom du har meldt deg på og senere ombestemmer deg, er det fint om vi får beskjed slik at vi unngår å sitte igjen med overflødig mat. 

Kontaktinformasjon
Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med Tove N. Grønseth eller Trine Tveter per e-post eller ring Standard Norge på telefon 67 83 86 00. 

Sosiale medier
Bruk emneknaggen #standardmorgen dersom du vil legge ut meldinger eller bilder.

Sist oppdatert: 2018-08-14