Tog på vei ut av en stasjon
(Foto: Fotogruppa ved Sollerudstranda skole)

Standard Morgen: Måling i bygninger av vibrasjoner fra landbasert samferdsel

Tog, t-bane, trikk og tunge kjøretøyer er de vanligste kildene til sjenerende vibrasjoner, spesielt i boliger. Flytrafikk kan også gi sjenerende lydinduserte vibrasjoner i enkelte situasjoner. Standarden, NS 8176, handler om måling av vibrasjoner fra landbasert samferdsel, vibrasjonsklasser og opplevelse av vibrasjoner. Standarden er nå revidert og sendt ut på høring. Forslaget vil bli presentert på Standard Morgen onsdag 31. mai.

Byggteknisk forskrift krever at byggverk skal plasseres, prosjekteres og utføres slik at det sikres tilfredsstillende lyd- og vibrasjonsforhold i byggverk og på uteareal avsatt for rekreasjon og lek. Det er i de fleste tilfellet på planstadiet at problematikk knyttet til vibrasjoner kan og bør løses. Det er kostbart og tungvint å iverksette tiltak mot vibrasjoner etter av bygningen er satt opp. Ofte er det heller ikke mulig. Den beste løsningen er etablere vibrasjonsisolerende tiltak ved kilden for å redusere omfanget og problemer med vibrasjoner.

Første utgave av NS 8176 ble laget mens Gardermobanen var under oppføring. Den gang ble det gjennomført vibrasjonsmålinger, analyser og en spørreundersøkelse om opplevelse av vibrasjoner fra vei og bane. Dette ble grunnlaget for standardens målemetodikk, vibrasjonsklasser og virkningskurver om opplevelse. Det har nå gått nesten 20 år hvor standarden har blitt brukt med gode erfaringer, også utenfor Norges grenser.

Etter å ha samlet inn erfaringer har det i de siste par årene kommet meldinger om behovet for oppdatering og presisering av enkelte måletekniske forhold. Vi har derfor funnet det riktig å revidere standarden, og standardiseringskomiteen har gått gjennom alle innspill og erfaringsdata. Metodikken og virkningskurvene er oppdatert etter analyser som er gjort av NGI og TØI. Disse endringene og annet innhold i standarden vil bli presentert og diskutert på Standard Morgen.

Når: 31. mai kl. 0830 til 1030 (frokost serveres fra kl. 0800)

Hvor: Standard Norges lokaler i Mustads vei 1 på Lilleaker i Oslo (se vår reisebeskrivelse)

Program

0800

Registrering og lett frokost

0830

  

 

 

  

 

Velkommen

Kort om Standard Norges arbeid på fagområdet vibrasjoner
Iiris Turunen-Rindel, prosjektleder, Standard Norge

Miljøvirkninger av vibrasjoner
Ronny Klæboe, forskningsleder, TØI

Presentasjon av høringsforslaget, prNS 8176
Karin Norén-Cosgriff, avdelingsleder, Norges Geotekniske Institutt

Erfaringer fra bruken av standarden NS 8176
Arild Brekke, dr.ing., Brekke & Strand akustikk AS

Arbeid med vibrasjoner på jernbane
Trygve Aasen, seniorrådgiver, Bane NOR SF

1030

Avslutning

Det er gratis å delta på arrangementet.

Påmelding til lanseringen

Bærekraftig arrangement
Vi ønsker at våre arrangementer skal ha en mest mulig bærekraftig profil. Vi serverer derfor kortreiste og økologiske varer til frokost og oppfordrer deltakerne til å reise kollektivt.

Dersom du har meldt deg på og senere ombestemmer deg, er det fint om vi får beskjed slik at vi unngår å sitte igjen med overflødig mat.

Kontaktinformasjon
Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med Tove N. Grønseth per e-post eller ring Standard Norge på telefon 67 83 86 00.

Sosiale medier
Bruk emneknaggenene #vibrasjoner og/eller #standardmorgen dersom du vil legge ut meldinger eller bilder.

Vi ønsker velkommen til Standard Morgen og høringsmøtet om forslaget til standard for måling i bygninger av vibrasjoner fra landbasert samferdsel.

Sist oppdatert: 2017-05-19