Natur og bygninger mellom to hender

Standard Morgen: Miljødeklarasjoner med BIM

Er det mulig å beregne miljøpåvirkninger på bygninger basert på miljødeklarasjoner av byggevarer (EPD) ved bygningsinformasjonsmodellering (BIM)? På frokostmøtet vil du få en demonstrasjon av resultater fra prosjektet Standards Automatically Consumed (SAC) og lære mer om framtidens digitale standarder for automatiske kontroller og beregninger i BIM.

Standarder kan være omfattende, de kan være tekniske og spesialiserte samtidig som de integrerer mange fagområder og funksjoner. Problemet for brukere av standarder er ofte ikke mangel på informasjon, men heller at det kan være vanskelig å få tak i de relevante delene av informasjon når det behøves. Med støtte fra Nordic Innovation har prosjektet SAC laget en prototype som kobler miljødata dokumentert i EPDer til BIM-modeller, og som kan gjøre beregninger av miljøpåvirkninger på bygninger ved ulike scenarier.

Målet med prosjektet har vært å implementere standarder som en plattform for innovasjon. Dette er løst ved å implementere NS-EN 15978 Bærekraftige byggverk - Vurdering av bygningers miljøprestasjon – Beregningsmetode, i BIM.

Når: onsdag 24. august kl. 0830-1030 (frokost fra 0800)

Hvor: Standard Norges lokaler i Mustads vei 1 på Lilleaker i Oslo (se vår reisebeskrivelse)

Program

0830

Velkommen

 

Hva er Nordic Innovation
Rasmus Wendt, Nordic Innovation

 

Presentasjon av prosjektet "Standards Automatically Consumed"
Prosjektleder Bjørn Brunstad, Standard Norge

 

Hvordan benytte miljødeklarasjoner med BIM?
Lars Bjørkhaug, Catenda
Håvard Bell, Catenda
Gunnlaugur B. Hjartarson, Mainmanager

 

EPD for BIM på byggevarer
Trine Dyrstad Pettersen, Byggevareprodusentenes Forening

 

Internasjonalt standardiseringsarbeid knyttet til miljødeklarasjoner av byggevarer
Anne R. Rønning, Østfold Forskning

1030 Avslutning

Det er gratis å delta.

Påmelding

Bærekraftig arrangement
Vi ønsker at våre arrangementer skal ha en mest mulig bærekraftig profil. Vi serverer derfor kortreiste og økologiske varer til frokost og oppfordrer deltakerne til å reise kollektivt.

Dersom du har meldt deg på og senere ombestemmer deg, er det fint om vi får beskjed slik at vi unngår å sitte igjen med overflødig mat.

Kontaktinformasjon
Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med Tove N. Grønseth eller Trine Tveter per e-post eller ring Standard Norge på telefon 67 83 86 00

Sosiale medier
Bruk emneknaggene #standardmorgen, #EPD og/eller #BIM dersom du vil legge ut meldinger eller bilder.

 

Sist oppdatert: 2016-08-23