To personer hjelpe en mann opp i rullestol

Standard Morgen: Norsk Standard for faglig oppdatering av helsefagarbeidere

Standard Norge starter nå utviklingen av en Norsk Standard som spesifiserer krav til faglig oppdatering av helsefagarbeidere. 15. juni får du høre mer om dette arbeidet som vil bygge på erfaringer gjort med tilsvarende standard for sykepleiere i kommunehelsetjenesten.

Tid: 15. juni 2021 kl. 08.30–10.00
Sted: Webinar (lenke vil bli sendt til de som har meldt seg på)

Standard Norge publiserte i april 2021 en ny Norsk Standard, NS 6510 Systematisk og kunnskapsbasert faglig oppdatering av autoriserte sykepleiere i kommunehelsetjenesten. 

Standarden for faglig oppdatering av sykepleiere har blitt godt mottatt av blant annet Norsk Sykepleierforbund som mener at denne standarden bør bli en nasjonal retningslinje. Tidlig i arbeidet med standarden ble det avdekket et behov for å utvikle standarder for systematisk og kunnskapsbasert faglig oppdatering for flere grupper av helsepersonell enn sykepleiere. Standard Norge vil nå starte arbeidet med å sette sammen en komité som skal utvikle Norsk Standard som spesifiserer krav til faglig oppdatering av helsefagarbeidere.

En slik standard vil blant annet kunne bidra til:

  • Pasientsikkerhet og omsorgsfull hjelp
  • Mestringsopplevelse og rolleklarhet
  • Verdibevissthet, gode ferdigheter og trygghet i arbeidet

På frokostmøtet vil vi informere om planene for utviklingen av denne nye standarden. Vi inviterer samtidig til å delta i arbeidet med den. Planen er at prosjektet skal startes i begynnelsen av september 2021. Saken har vært drøftet i Standard Norge sitt Sektorstyre for helse og omsorg, og de har gitt sin tilslutning til prosjektet.

Program

0830 Velkommen
Einar Morten Lassesen, Standard Norge
  Hvem er Standard Norge og hva gjør Standard Norge innenfor fagområdet helse- og omsorg?
Heidi Eidskrem, markedsleder helse- og omsorg, Standard Norge
  Hva kan vi lære av NS 6510 Systematisk og kunnskapsbasert faglig oppdatering av autoriserte sykepleiere i kommunehelsetjenesten?
Siren Eriksen, professor og seniorforsker Aldring og helse / Lovisenberg diakonale høgskole
  Fagforbundets perspektiv på kommende arbeid
Iren Mari Luther, leder i Yrkesseksjon helse og sosial, Fagforbundet
  Nytt prosjekt: Ny Norsk Standard for systematisk og kunnskapsbasert faglig oppdatering av helsefagarbeidere.
Marit Kveine Nygren, prosjektleder, Standard Norge
  Spørsmål og kommentarer
1000 Avslutning

Vi tar forbehold om at det kan bli gjort endringer i programmet.

Påmelding

Det er gratis å delta, men for å få tilgang til webinaret kreves det påmelding. Alle påmeldte vil få tilsendt en lenke til møtet noen dager før det holdes.

Påmelding til gratis frokostmøtet (arrangementet er nå stengt for påmelding)

(OBS: Dersom du bruker nettleseren Explorer vil denne lenka kanskje ikke virke. Løsningen er å bytte til en annen nettleser, f.eks. Chrome eller Edge. Dersom det ikke er mulig, kan du sende oss en e-post og vi ordner påmeldingen.) 

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med Tove Grønseth eller Marit Kveine Nygren per e-post.

Sist oppdatert: 2021-06-14