Rundkjøring inne i en tunnel
Illustrasjon: Vallaviktunnelen i Hordaland (Foto: ShutterStock)

Standard Morgen: Økt sikkerhet i norske tunneler – fra skreddersøm til standardisering

Basert på et forprosjekt har Norwegian Tunnel Safety Cluster (NTSC) avdekket at det er et stort behov for å jobbe mer med standardisering knyttet til sikring av tunneler. Vi inviterer derfor til Standard Morgen 3. september for å se om det er mulig å starte et arbeid på dette viktige feltet.

Tid: 3. september 2019 kl. 0830 – 1030 (frokost fra 0800)

Sted: Standard Norges lokaler i Mustads vei 1 på Lilleaker i Oslo (se vår reisebeskrivelse) 

Standarder bidrar til billigere og sikrere tunneler på mange områder. Standard Norge er en nøytral part som ønsker å hjelpe til med utvikling av standardene. Det finnes mange ulike dokumenter allerede og disse vil være gode å ha som utgangspunkt for standardiseringsarbeidet. Vi har flere standardiseringskomiteer som kan være en ressurs for et slikt arbeid, og vi ønsker at flere norske aktører engasjerer seg i arbeidet.

Vi ser for oss at standardisering i forbindelse med evakuering ved brann kan være et område å starte med. Et slikt prosjekt kan omfatte:

  • Brannalarmanlegg
  • Slokkesystemer
  • Talevarsling
  • Lys og markering
  • Sikkerhetsutrustning
  • Styring/overvåkning og ITS
  • Ventilasjon

Men evakuering et bare ett av mange felter som kan være aktuelle for standardisering. På frokostmøtet tar vi gjerne tilbakemelding på andre områder som vi bør se nærmere på.

Program

0830 Velkommen
  Helen Roth, Norwegian Tunnel Safety Cluster
  Marius Hanssen Raddum, Statens havarikommisjon for transport
  Michael Köhler, Business Development International VA/PA
  Arild Petter Søvik, Søvik Consulting. (Tidl. nasjonal tunnelforvalter)
1030 Avslutning

Vi tar forbehold om at det kan bli gjort endringer i programmet, og det vil bli oppdatert fortløpende.

Det er gratis å delta.

Påmelding

Bærekraftig arrangement

Vi ønsker at våre arrangementer skal ha en mest mulig bærekraftig profil. Vi oppfordrer deltakerne til å reise kollektivt. Dersom du har meldt deg på og senere ombestemmer deg, er det fint om vi får beskjed slik at vi unngår å sitte igjen med overflødig mat.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med Tove N. Grønseth per e-post eller ring Standard Norge på telefon 67 83 86 00. 

Sosiale medier

Bruk emneknaggen #standardmorgen dersom du vil legge ut meldinger eller bilder.

Sist oppdatert: 2019-08-29