Bygning med puslespillbrikker over
(foto: Nelfo)

Standard Morgen: Prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner

Standard Norge lanserer standarden NS 6450 Idriftsettelse og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner torsdag 31. mars og inviterer til frokostmøte.

Dagens bygg er ofte komplekse, og tekniske anlegg utgjør gjerne mer enn 50 % av de totale byggekostnadene.

NS 6450 som er en nasjonal standard ble utgitt av Standard Norge 1. mars. Den er utarbeidet av Standard Norges komité SN/K 355. Komiteen startet arbeidet med standarden våren 2013.

Standarden setter krav til prøving og dokumentasjon av de enkelte delene i en teknisk installasjon og til den ferdig integrerte installasjonen. Dette skal være utført før prøvedrift igangsettes. Standarden setter dessuten krav til prøvedrift før og etter innflytting. Prøvedriftens innhold og milepæler avklares i det enkelte tilfellet.

Når: Torsdag 31. mars kl 0830-1030 (frokost fra 0800)

Hvor: Standard Norges lokaler i Mustads vei 1 på Lilleaker i Oslo (se vår reisebeskrivelse)

Program

0800 Frokost og registrering
0830 Overrekkelse av NS 6450
Adm. dir. Tor Olaf Askjer, Norsk Eiendom mottar NS 6450 av adm. dir. Jacob Mehus, Standard Norge
  NS 6450, en viktig standard - utarbeidelse og bransjens engasjement
Knut Løe, Standard Norge
  En gjennomgang av innholdet i NS 6450
Tor I. Hoel, komitéleder, ÅF Advansia AS
  Byggherrens behov for standardisering av prøvedrift - erfaringer fra Nydalen
Roy Frivoll, Avantor Eiendom forvalter AS
  Fra Svarteper til Joker
Erik Pilgaard, daglig leder av Integra, foreningen for tekniske systemintegratorer
  Juridiske forhold rundt NS 6450
Kristin Mortensen, Kontorfellesskap Advokatfirmaet Glittertind
  Hvor går bransjen nå?
Arne Eggen, Integra
1030 Avslutning

Det er gratis å delta.

Påmelding

Bærekraftig arrangement
Vi ønsker at våre arrangementer skal ha en mest mulig bærekraftig profil. Vi serverer derfor kortreiste og økologiske varer til frokost og oppfordrer deltakerne til å reise kollektivt.

Dersom du har meldt deg på og senere ombestemmer deg, er det fint om vi får beskjed slik at vi unngår å sitte igjen med overflødig mat.

Kontaktinformasjon
Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med Tove N. Grønseth eller Trine Tveter per e-post eller ring Standard Norge på telefon 67 83 86 00.

Sosiale medier:  #prøvedrift

Sist oppdatert: 2016-03-30