Personer i gummibåt på rafting

Standard Morgen: Risikovurdering – lansering av revidert NS 5814

Det har vært en utvikling i forståelsen av risiko det siste tiåret og standarden NS 5814 er revidert nettopp for å gjenspeile dette. Tirsdag 4. mai inviterer vi til frokostmøte hvor du kan få høre om den nye utgaven av standarden.

Tid: 4. mai 2021 kl. 0900 - 1030
Sted: Webinar (lenke vil bli sendt til de som har meldt seg på)

På frokostmøtet vil det bli en introduksjon til den reviderte standarden hvor du blant annet kan høre mer om endringene som er gjort og hvilke nye begreper som er tatt inn siden forrige utgave. Bruk av sløyfemodellen i risikovurderinger vil bli presentert, og det vil bli gitt et eksempel på risikovurdering etter den nye standarden.

NS 5814 Krav til risikovurderinger ble første gang utgitt i 2008. Det har skjedd mye på fagområdet siden den gang, og dette tilsa behov for en revisjon av standarden. I tillegg til faglige oppdateringer, omfatter den nye utgaven nå risikovurderinger av både utilsiktede og tilsiktede hendelser. I egne tillegg i standarden er det eksempler på konkrete risikovurderinger av begge typer hendelser. Standarden har integrert aktiviteter, begreper og kvaliteter fra to andre risikostandarder, NS 5832 og NS-ISO 31000, for å vise risikovurderingenes plass i den overordnede risikostyringen.

NS 5814 kan øke forståelsen for ulike typer risikovurderinger gjennom å få fram likheter i logikk og framgangsmåte. Samtidig er standarden ment å være fleksibel nok til at vurderingene kan skreddersys ulike analyseobjekt og formål. I tillegg oppfyller denne standarden også kravene til risikovurderinger i henhold til sikkerhetsloven og virksomhetsikkerhetsforskriften.

Målgruppen for standarden er alle størrelser av private og offentlige virksomheter inkludert frivillige organisasjoner. Standarden omfatter risikoeiers ansvar både som oppdragsgiver for risikovurderingen og som beslutningstaker i etterkant. Standarden gir et rammeverk for de som utfører eller involveres i risikovurderinger enten som ansatte i virksomheten eller som konsulenter.

Standarden er utarbeidet av standardiseringskomiteen SN/K 239 som ledes av Ann Karin Midtgaard fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Komiteen består i tillegg av representanter fra BaneNOR, Forsvarsbygg, Luftfartstilsynet, Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), Multiconsult, NORCE, Norconsult og Proactima.

Program

0900 Velkommen
Einar Morten Lassesen, Standard Norge (møteleder)
  Introduksjon
Adm. direktør Jacob Mehus, Standard Norge
  NS 5814 Risikovurderinger - Presentasjon av revidert utgave av NS 5814
Ann Karin Midtgaard, DSB og leder av standardiseringskomiteen
  Tillegg A – Bruk av sløyfemodellen i risikovurderinger
Bjørn Tore Hellesøy, NSM/KraftCert
  Tillegg C – Eksempel på risikovurdering av utilsiktet hendelse: Brann i tunnel
Henrik Bjelland, Multiconsult
  Spørsmål og kommentarer
1030 Avslutning

Vi tar forbehold om at det kan bli gjort endringer i programmet.

Påmelding

Det er gratis å delta, men for å få tilgang til webinaret kreves det påmelding. Alle påmeldte vil få tilsendt en lenke til møtet noen dager før det holdes.

Påmelding til gratis frokostmøte (arrangementet er nå stengt for påmelding)

(OBS: Dersom du bruker nettleseren Explorer vil denne lenka kanskje ikke virke. Løsningen er å bytte til en annen nettleser, f.eks. Chrome eller Edge. Dersom det ikke er mulig, kan du sende oss en e-post og vi ordner påmeldingen.) 

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med Tove Grønseth per e-post.

 

Nyhet: Kurs i NS 5814:2021

Kurset i den nye standarden NS 5814:2021 - Krav til risikovurdering vil ta deg igjennom de viktigste trinnene i en risikovurdering etter den nye standarden, og du får en innføring i begreper og praktisk gjennomføring av prosessen for risikovurdering basert på eksempler.

Sist oppdatert: 2021-05-03

NS 5814:2021

Standard

NOK 675,00 (eks. mva)

Krav til risikovurderinger

SpråkNorskUtgave: 1.0 (2021-04-28)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

Digitalt kurs i NS 5814:2021 - Krav til risikovurderinger

Kurs

NOK 5 400,00 (eks. mva)

Digitalt kurs i NS 5814:2021 - Krav til risikovurderinger,1.- 2. 06.2021

Tid: 2021-06-01Sted: Digitalt kursSpråk: Norsk

Information  Kursbeskrivelse