Isfjell og skroget på et skip

Standard Morgen: Vi setter standarden for energi og klima

Regjeringen vil kutte Norges klimagassutslipp med 40 prosent sammenlignet med 1990-nivå. Klimaforpliktelsene inngår i en egen avtale med EU. Skal vi nå disse ambisiøse målene trenger både myndigheter og næringsliv gode verktøy og styringsmetoder. Standard Norge utgir en rekke nasjonale, europeiske og internasjonale standarder som kan bidra, og inviterer til frokostmøte 20. mai.

Tid: 20. mai kl. 0800-1030 (Standard Norges representantskapsmøte gjennomføres i etterkant). Frokost fra 0800-0830
Sted: KS Agenda møtesenter, Haakon VIIs gate 9, Oslo

Klimagassutslipp knyttet til energibruk, forsyningssikkerhet for energi og økende energipriser understreker betydningen av standarder på energiområdet for både næringslivet og samfunnet. Standard Norge satser stort på standardisering innenfor energi- og klimaområdet. Mange av standardene utvikles på internasjonalt plan i samarbeid med framtredende eksperter fra flere land.

Delta på frokostmøtet vårt 20. mai, og få innblikk i hvordan standardiserte løsninger kan bidra til energieffektivitet og utslippsreduksjoner på områder som skogproduksjon, bygg, transport og aluminiumsproduksjon.

Program

0800-0830 Frokost serveres med økologiske og kortreiste varer
0830 Åpning
v/ Jacob Mehus, adm. dir. i Standard Norge
 

Skogen er løsningen
v/ Odd Jarle Skjelhaugen, senterdirektør Norsk Senter for bioenergiforskning og komitéleder i Standard Norges komité SN/K 032 Bioenergi

Skogproduksjon er et viktig tiltak vi har for å redusere det høye CO2-innholdet i atmosfæren og standarder kan bidra.

 

Byggenæringen bidrar
v/ Bjørne Grimsrud, strategi- og utviklingsdirektør Statsbygg

Byggenæringen, byggsektoren og bruken av bygg står i dag for ca. 40 prosent av verdens klimagassutslipp og energibruk, og er dermed av de mest sentrale brikkene i arbeidet med å oppnå utslippsreduksjoner. Statsbygg har tatt initiativet til å få utviklet en ny Norsk Standard for klimagassberegninger fra bygg.

 

Liten virksomhet tar store grep
v/ Roger Søråsdekkan, daglig leder i Allnex Norway

Allnex Norway bruker ISO 50001 for energiledelse for å få kontroll på energibruk og klimagassutslipp. Energiledelse krever kontinuerlig fokus og bevisstgjøring i hele organisasjonen.

 

Verdensmester i energi- og klimaeffektive aluminiumsproduksjon
v/ Jostein Søreide, Hydros klimakontor

I aluminiumindustrien er Hydro verdensledende innenfor forskning og utvikling. Karmøypiloten er et godt eksempel. Nå utvikles det europeiske standarder, under norsk ledelse, som skal støtte overvåking, rapportering og verifisering av klimagassutslipp ihht. EUs kvotehandelsdirektiv.

 

Smarte logistikkløsninger
v/ Einar Spurkeland, kommunikasjonssjef i Schenker

Utslipp fra transportsektoren, utgjør en stor andel av Norges samlede klimagassutslipp. Schenker ønsker å begrense de miljøskadelige virkningene av transport og bidra til at Norge omstilles til et lavutslippssamfunn. Da er det viktig å dokumentere og måle utslipp på en standardisert måte.

1010-1030 Oppsummering
v/ Audhild Kvam, markedsdirektør i Enova SF

Det er gratis å delta.

Bærekraftig arrangement
Vi ønsker at våre arrangementer skal ha en mest mulig bærekraftig profil, serverer kortreiste og økologiske varer til frokost og oppfordrer deltakerne til å reise kollektivt.

Påmelding

Sist oppdatert: 2015-04-07