Bygg under oppføring
(Foto: Standard Norge)

Standard Morgen: Sikkerhet i bygg, anlegg og eiendom

Hvilke leveranser kan bidra til gode sikringsløsninger for trusselutsatte bygg, anlegg og eiendommer? En ny Norsk Standard, NS 5834, gir anbefalinger om når i byggeprosessen man bør gjøre de forskjellige typer vurderinger for å få best mulige løsninger. Standard Norge og Norges Bank inviterer til frokostmøte 1. november hvor standarden blir lansert og overrakt statsråd Jan Tore Sanner i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Med NS 5834 får utbyggere, brukere, myndigheter, arkitekter og andre rådgivere et felles verktøy for å beskrive sikringstiltak, når disse skal planlegges i byggeprosessen og hva slags kompetanse som kreves i planleggingen av tiltakene. Standarden sier også noe om hvordan sikringstiltakene skal utvikles sammen med andre løsninger, slik at hensynet til økonomi, estetikk og praktiske forhold blir ivaretatt. Les mer om NS 5834.

Når: tirsdag 1. november kl. 0830-1030 (frokost fra 0800)

Hvor: Norges Bank, Bankplassen 2, Oslo sentrum (se kart på Norges Banks nettside)

Program

0800

Frokostservering

0830    

Velkomst

Standard Norges adm. direktør Jacob Mehus overrekker Norsk Standard, NS 5834 til statsråd Jan Tore Sanner, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Sikkerhet, bygg og eventuelle politiske prioriteringer
statsråd Jan Tore Sanner, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Faglige innlegg

  • Anders Grønli, spesialrådgiver i Norges Bank, leder for arbeidsgruppen bak NS 5834 presenterer standarden
  • Marius Botten, arkitekt i Forsvarsbygg, presenterer hvordan NS 5834 kan være et hjelpemiddel i prosjektutvikling
  • Henrik Bjelland, risiko- og safetykonsulent i Multiconsult, diskuterer når kunden ønsker seg sikring: forutsetninger for god helhetlig risikostyring i prosjektgjennomføring
  • Osmund Skorge, avdelingsdirektør i Statsbygg, diskuterer bruk av NS 5834 hos en stor utbygger
  • Sverre Tiltnes, direktør i Bygg21, presenterer «Neste Steg» den nye nasjonale rammeverket som beskriver gjennomføringen av et bygge- og anleggsprosjekt
  • Rolf Jullum, sjefingeniør i Nasjonal sikkerhetsmyndighet, leder for Standard Norge komité 296 Samfunnssikkerhet i bygg, anlegg og eiendom presenterer det pågående arbeidet med standardisering

1030

Avslutning

Påmeldingsfristen er fredag 28. oktober kl 1200. Det er gratis å delta.

Påmelding til frokostmøtet (fristen for påmelding er nå utløpt)

På grunn av sikkerhetskrav for adkomst til Norges Banks lokaler, er det nødvendig med nøyaktig utfylling av påmeldingsskjemaet.

Vi ønsker at våre arrangementer skal ha en mest mulig bærekraftig profil. Vi oppfordrer derfor deltakerne til å reise kollektivt. Dersom du har meldt deg på og senere ombestemmer deg, er det fint om vi får beskjed slik at vi unngår å sitte igjen med overflødig mat.

Kontaktinformasjon
Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med Tove N. Grønseth eller Trine Tveter per e-post eller ring Standard Norge på telefon 67 83 86 00

Sosiale medier
Bruk emneknaggen #sikkerhetBAE og/eller #standardmorgen dersom du vil legge ut meldinger eller bilder.

Sist oppdatert: 2016-10-28

NS 5834:2016

Standard

NOK 652,00 (eks. mva)

Samfunnssikkerhet - Beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger - Planlegging av sikringstiltak i bygg, anlegg og eiendom

SpråkNorskUtgave: 1 (2016-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang