Jente som leder ved alfabet på en glasstavle

Standard Morgen: Trenger vi standarder på norsk?

Det fastsettes årlig mellom 1000 og 1200 norske standarder. Vel 97 % av disse standardene er utviklet internasjonalt. Disse fastsettes i hovedsak som Norsk Standard i engelsk språkdrakt. Standard Norge i samarbeid med Språkrådet inviterer til frokostmøte 15. desember der vi ser nærmere på behovet for å styrke arbeidet med norsk fagterminologi i standarder. Vi vil også presentere en undersøkelse blant brukere av standarder om behov for standarder på norsk.

Den offisielle språkpolitikken i Norge er vedtatt av Stortinget. Det er et uttalt ønske i denne språkpolitikken at norsk fagspråk skal styrkes, og Standard Norge er pekt på som en viktig aktør i den forbindelse. Standarder er en viktig kilde til ny terminologi på en rekke fagområder, og det er derfor ønsket at sentrale standarder blir oversatt, slik at det norske fagspråket blir ivaretatt og utviklet.

Når: torsdag 15. desember kl 0830-1030 (frokost serveres fra kl 0800)

Hvor: Standard Norges lokaler i Mustads vei 1 på Lilleaker i Oslo (se vår reisebeskrivelse)

Program

0830

Velkommen
Jacob Mehus, adm. dirketør, Standard Norge

Får vi et velfungerende norsk språk med standarder på engelsk?
Guri Melby, styreleder i Språkrådet

Erfaringer med språk og terminologi fra en bruker av standarder
Jøns Sjøgren, leder av standardiseringskomiteen for "buildingSMART Dataordbok"

Presentasjon av undersøkelse om språkvalg i standarder
Nora Clausen, Opinion

Hvordan bruke termbasen Snorre
Håvard Hjulstad, Standard Norge

E’re så nøye’a? Et uhøytidelig dykk ned i våre vanligste språkvansker og veien ut av uføret.
Rune Wikstøl, språkrøkter i NTB

Språkrådets og Standard Norges videre samarbeid om norsk språk og fagterminologi i standarder
Åse Wetås, Språkrådet

1030

Slutt

Det er gratis å delta.

Påmelding (det er dessverre ikke mulig å melde seg på lenger)

Bærekraftig arrangement
Vi ønsker at våre arrangementer skal ha en mest mulig bærekraftig profil, og oppfordrer deltakerne til å reise kollektivt. Dersom du har meldt deg på og senere ombestemmer deg, er det fint om vi får beskjed slik at vi unngår å sitte igjen med overflødig frokost.

Kontaktinformasjon
Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med Trine Tveter eller Anne Kristoffersen per e-post eller ring Standard Norge på telefon 67 83 86 00.

Sosiale medier
Bruk emneknaggen #terminologi og/eller #standardmorgen dersom du vil legge ut meldinger eller bilder.

Sist oppdatert: 2016-12-14