Flere knyttenever i en sirkel
Foto: Rawpixel/ Unsplash

Standard Morgen: Verdiskapning gjennom mangfoldsledelse

Mangfold er en styrke for samfunnet og den enkelte virksomhet, men for å hente ut fordelene kreves gode systemer og en hensiktsmessig ledelse. Vi har nettopp lagt ut på høring en ny standard for mangfoldsledelse. Velkommen til Standard Morgen 25. januar!

Dagens arbeidsliv er mangfoldig. Mangfoldet er en styrke for virksomhetene så lenge det håndteres og ledes på en hensiktsmessig måte. Mangfold er ikke et problem som skal løses. Mennesker har forskjellig kjønn, alder, etnisk bakgrunn, religion, kultur, språk, kompetanse, seksuell legning, funksjonsnivå, osv.

Mangfold er en naturlig del av ethvert samfunn. NS 11201 Ledelsessystemer for mangfold er ute på offentlig høring. Med denne standarden ønsker vi å gi samfunnet enda et redskap til å dra ut fordelene og styrkene i mangfoldet i samfunnet.

Forslaget til standard for mangfoldsledelse, benevnes prNS 11201 mens den er på høring, kan du finne i vår gratis tjeneste "Standarder på høring".

Når: 25. januar 2018, kl. 0830 til 1030 (enkel frokost serveres fra kl. 0800)

Hvor: Standard Norges lokaler i Mustads vei 1 på Lilleaker i Oslo (se vår reisebeskrivelse)

Foreløpig program

0830 Velkommen

 

Fem grunner til at ledelse av mangfold er viktig for din virksomhet
Loveleen Brenna, daglig leder i Seema og komitéleder
Kort presentasjon av standarden for mangfoldsledelse
Håvard Hjulstad, prosjektleder og komitésekretær, Standard Norge
Mangfold er viktig for verdiskaping i offentlig sektor
Morten Sonniks, seniorrådgiver i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Mangfoldsledelse med kommunale briller
Willy Kvilten, varaordfører i Ullensaker kommune
Mangfoldsledelse i byggenæringen
Iwona Kilanowska, rådgiver og prosjektleder i Byggenæringens landsforening/Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg 
1030 Avslutning

Vi tar forbehold om endringer i programmet.

Det er gratis å delta.

Påmelding

Har du ikke anledning til å komme? Vi sender direkte fra møtet.

Bærekraftig arrangement

Vi ønsker at våre arrangementer skal ha en mest mulig bærekraftig profil. Vi oppfordrer deltakerne til å reise kollektivt. Dersom du har meldt deg på og senere ombestemmer deg, er det fint om vi får beskjed slik at vi unngår å sitte igjen med overflødig mat.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med Tove N. Grønseth eller Trine Tveter i Standard Norge.

Sosiale medier

Bruk emneknaggene #mangfoldsledelse og/eller #standardmorgen dersom du vil legge ut meldinger eller bilder.

Sist oppdatert: 2023-02-10