Kurs og arrangementer

Kurs i byggrelaterte standarder

OBS!

Alle kurs i regi av Standard Norge/Standard Online utsettes inntil videre grunnet retningslinjer i forbindelse med Korona-viruset for konsernet Standard Norge.

Her finner du overikt over alle våre kurs innenfor bygg og anlegg. NS 3420 er den største og mest omfattende standarden og er av stor betydning for å forenkle kommunikasjon i byggeprosessen og forhindre misforståelser og konflikter. I tillegg holder vi kurs i NS 6450 Igangsetting og prøvedrift av tekniske installasjoner, NS 6460 og Eurokode 8