Kurs og arrangementer

Kurs i byggrelaterte standarder

Her finner du overikt over alle våre kurs innenfor bygg og anlegg. NS 3420 er den største og mest omfattende standarden og er av stor betydning for å forenkle kommunikasjon i byggeprosessen og forhindre misforståelser og konflikter. I tillegg holder vi kurs i NS 6450 Igangsetting og prøvedrift av tekniske installasjoner, NS 6460 og Eurokode 8.

Sommertilbud: 15 % rabatt på kurs

Du får nå 15 % rabatt på kurs ved påmelding innen 1. september. Rabatten gjelder ikke e-læring og bedriftsinterne kurs. Rabattkode: sommer20

Kursnavn Dato Sted
E-læringskurs Veiledning til NS 3420 E-læring
DIGITALT KLASSEROM - Kurs i NS 3420 - Praktisk bruk og rettspraksis 2020-08-27 Digitalt klasserom
Kurs i NS 3935 Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB) Prosjektering, utførelse og idriftsettelse 2020-09-01 Bergen
Kurs i NS 6460 (ITB) – Drift av tekniske bygningsinstallasjoner 2020-09-02 Bergen
Kurs i NS 3420 - Praktisk bruk og rettspraksis 2020-09-03 Tromsø
FULLT! Kurs i NS 6450 - Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner 2020-09-08 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 3420 - Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner 2020-09-08 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 3935 Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB) Prosjektering, utførelse og idriftsettelse 2020-09-15 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 6460 (ITB) – Drift av tekniske bygningsinstallasjoner 2020-10-01 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS-INSTA 800 – System for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet 2020-10-13 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 3420 - Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner 2020-10-14 Bergen
Kurs i kontroll etter NS-EN 1990 med NA og grensesnittet til kontrollkrav i SAK10 2020-10-20 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 3420 - Praktisk bruk og rettspraksis 2020-10-22 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 3420-ZK - Skjøtsel og drift av park- og landskapsområder 2020-10-27 Lysaker (Bærum)
Kurs i Eurokode 8 - Prosjektering av jordskjelvsikre konstruksjoner 2020-10-29 Lillestrøm
Kurs i NS 3420 - Praktisk bruk og rettspraksis 2020-11-03 Bergen
Kurs i NS 6450 - Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner 2020-11-03 Lysaker (Bærum)