Kurs og arrangementer

Kurs i byggrelaterte standarder

Her finner du overikt over alle våre kurs innenfor bygg og anlegg. NS 3420 er den største og mest omfattende standarden og er av stor betydning for å forenkle kommunikasjon i byggeprosessen og forhindre misforståelser og konflikter. I tillegg holder vi kurs i NS 6450 Igangsetting og prøvedrift av tekniske installasjoner, Eurokode 8, NS 15251 Inneklima, NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk. 

Kursnavn Dato Sted
E-læringskurs Veiledning til NS 3420 E-læring
Kurs i NS 3935 Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB) Prosjektering, utførelse og idriftsettelse 2020-02-25 Lysaker (Bærum)
NYHET! Kurs i NS 6460 (ITB) – Drift av tekniske bygningsinstallasjoner 2020-03-05 Ålesund
Kurs i NS 3420 - Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner 2020-03-10 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 6450 - Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner 2020-03-17 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 3935 Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB) Prosjektering, utførelse og idriftsettelse 2020-03-23 Bergen
NYHET! Kurs i NS 6460 (ITB) – Drift av tekniske bygningsinstallasjoner 2020-03-24 Bergen
Kurs i kontroll etter NS-EN 1990 med NA og grensesnittet til kontrollkrav i SAK10 2020-03-24 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS-INSTA 800 – System for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet 2020-03-26 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 3420 - Praktisk bruk og rettspraksis 2020-03-26 Tromsø
Kurs i NS 3420-ZK - Skjøtsel og drift av park- og landskapsområder 2020-03-26 Lysaker (Bærum)
NYHET! Kurs i NS 6460 (ITB) – Drift av tekniske bygningsinstallasjoner 2020-03-31 Lysaker
Kurs i Eurokode 8 - Prosjektering av jordskjelvsikre konstruksjoner 2020-04-02 Lillestrøm
Kurs i NS 3420 - Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner 2020-04-21 Bergen
Kurs i NS 3420 - Praktisk bruk og rettspraksis 2020-04-23 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 3420-T Maler- og beleggarbeider 2020-04-28 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 3420 - Praktisk bruk og rettspraksis 2020-05-05 Bergen