Ustabile nettsider

Vi opplever dessverre ustabilitet med våre nettsider grunnet problemer hos vår eksterne driftspartner. Vi jobber med å løse problemet og beklager ulempen dette medfører for brukere av nettstedet.

 

Kurs og arrangementer

Kurs i ledelsessystemer

Standardene for ledelsessystemer er viktige verktøy for å tilfredsstille krav til kvalitetssystem i din virksomhet. Vi har kurs i de viktigste standardene, blant andre ISO 9001, ISO 14001, ISO 19011 med flere.

Kursnavn Dato Sted
E-læringskurs i arbeidsmiljø og sikkerhet med SN-BS OHSAS 18001 E-læring
E-læringskurs i Praktisk miljøledelse med NS-EN ISO 14001:2015 E-læring
E-læringskurs i Praktisk ledelse av arbeidsmiljø med NS-ISO 45001:2018 E-læring
E-læringskurs i systemrevisjon med NS-EN ISO 19011:2018 E-læring
E-læringskurs i Praktisk kvalitetsledelse med NS-EN ISO 9001:2015 E-læring
DIGITALT KLASSEROM- Kurs i NS-EN ISO 9001 2020-06-09 Digitalt klasserom
DIGITALT KLASSEROM - Kurs i Risikostyring i et helhetlig perspektiv 2020-06-11 Digitalt klasserom
DIGITALT KLASSEROM - Granskningskurs basert på NS-ISO 45001 2020-06-17 Digitalt klasserom
Kurs i NS-EN ISO 22301 System for kontinuitetsledelse – Krav (BCMS) 2020-08-27 Lysaker
Kurs - Revisjonsleder med mulighet for sertifiseringseksamen 2020-09-10 Bergen
Kurs i NS-EN ISO 9001:2015 Ledelsessystem 2020-09-24 Bergen
Kurs i Ledelsessystemer for miljø med nye NS-EN ISO 14001 2020-10-06 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS-EN ISO/IEC 27001 - Informasjonssikkerhet 2020-10-06 Lysaker (Bærum)
Granskningskurs basert på NS-ISO 45001 2020-10-08 Lysaker
Kurs i Praktisk kvalitetsledelse med NS-EN ISO 9001 2020-10-08 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS-INSTA 800 – System for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet 2020-10-13 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS-EN ISO 14001 – Ledelsessystemer for ytre miljø 2020-10-14 Bergen
Kurs i NS-ISO 31000 Risikostyring – prinsipper og retningslinjer 2020-10-21 Lysaker (Bærum)
Kurs i ISO 22000:2018 Næringsmiddeltrygghet 2020-10-27 Lysaker (Bærum)
Kurs i Risikostyring i et helhetlig perspektiv 2020-11-19 Bergen