Bistand i prosessen med akkreditert sertifisering eller deler av denne

Tjenesten omfatter bistand til prosessen med akkreditert sertifisering.

I denne prosessen inngår:

  • Forespørsel til sertifiseringsorgan
  • Valg av sertifiseringsorgan
  • Veiledning gjennom sertifiseringsprosessen
  • Bistand med korrigerende tiltak og lukking av avvik

Sist oppdatert: 2019-03-12