Bistand til valg av systemer og programvare for ledelsessystemer

Valg av programvare for ledelsessystemer er kritisk for å danne grunnlag for et effektivt og brukervennlig ledelsessystem.

Bistand til valg av programvare omfatter:

  • Evaluering av programvare, funksjonalitet og brukervennlighet
  • Sjekking av referanser
  • Gi anbefaling om valg av programvare
  • Bistand til installasjon og tilpasning av programvaren

Sist oppdatert: 2021-03-18