Internrevisjon

Denne tjenesten omfatter bistand til å gjennomføre internrevisjoner av ledelsessystemer eller øvrige revisjonsaktiviteter som leverandørrevisjon, prosjektrevisjon aller andre revisjonsaktiviteter.

Dette omfatter:

  • Planlegging av revisjoner
  • Gjennomføring av revisjoner
  • Rapportering av revisjoner
  • Oppfølging av revisjoner

Internrevisjonene gjennomføres i henhold til NS-EN ISO 19011:2018 Retningslinjer for revisjon av ledelsessystemer

Sist oppdatert: 2019-03-06